עמוד:33

משפט פורייה כל אות מחזורי , בעל מחזור , T ניתן לפירוק לרכיבים סינוסואידליים בתדרים שהם כפולות של . 1 T הגודל 1 נקרא התדר היסודי ( fundamental frequency ) של האות . בדוגמה , 2 . 2 , T = 10 ms T ולכן התדר היסודי בדוגמה זו הוא T . 1 = 100 Hz ספקטרום אופייני של אות מחזורי מכיל יותר משני רכיבים . דוגמה לספקטרום כזה מתוארת באיור . 2 . 8 שים לב , ליד כל רכיב בספקטרום ציינו את תנופתו המתאימה : A , A , A וכיו " ב . הרכיבים שתדריהם הם כפולות של התדר היסודי נקראים הרמוניות . A 1 הוא גודל ההרמוניה הראשונה , A הוא גודל ההרמוניה השנייה , וכך הלאה . התחום ( בהרצים ) שאותו תופס הספקטרום , נקרא רוחב הפס ( bandwidth ) של האות . באיור 2 . 8 רוחב הפס הוא . 500 Hz איור 2 . 8 ספקטרום אופייני של אות מחזורי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר