עמוד:31

צורתו של x ( t ) מזכירה מאוד את צורת האות המופק על-ידי צליל " נקי " של כלי נגינה , כגון כינור או חליל . ואכן , באורגנים האלקטרוניים הקיימים היום מסכמים אותות סינוסואידליים בעלי תנופות שונות ובעלי מופעים שונים , כדי לדמות צליל לא סינוסואידלי של כלי נגינה . איור 2 . 6 חיבור אותות סינוסואידליים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר