עמוד:28

תדר האות , , f 0 השווה למספר הסיבובים לשנייה שעושה הפאזור , קשור למהירות הזוויתית , , ? על-ידי הנוסחה : 2 ? ( 2-2 ) f = ? 0 ? 0 נקרא גם תדר זוויתי . כך , לדוגמה , פותרים בעיות בזרם חילופין בעזרת ייצוג המתחים והזרמים על-ידי פאזורים . כמו-כן , ידוע שכאשר האות החשמלי x ( t ) עובר דרך מסנן ( או מגבר ) לינארי , התדר שלו אינו משתנה אלא רק התנופה , , A והמופע , . ? את גודל השינוי אפשר למצוא מתוך העקום המתאר את תגובת התדר של המעגל . בהמשך הסעיף נראה שבמקום לטפל באותות כלליים במערכת התקשורת , נוכל לטפל באותות סינוסואידליים בלבד . לפיכך , נוכל להיעזר בטכניקות של זרם חילופין שהוזכרו לעיל . נדון עתה בשיטה נוספת לייצוג אות סינוסואידלי הנגזרת מן הייצוג הפאזורי . כדי לתאר את הפאזור שבאיור , 2 . 3 עלינו להגדיר את גודלו , A ( התנופה , ( ואת המופע שלו , , ? ולקשר שני גדלים אלה למהירות הסיבוב הזוויתית , ? ( או תדר הסיבוב , . ( f ייצוג כזה מתואר באיור , 2 . 4 והוא נקרא הספקטרום של האות . x ( t ) איור 2 . 3 ייצוג פאזורי של אות סינוסואידלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר