עמוד:27

2 . 2 פירוק אות חשמלי לרכיבים סינוסואידליים 2 . 2 . 1 ייצוג ספקטראלי של אות סינוסואידלי אותות מידע אינם סינסואידליים ; גם האותות המשודרים לתווך אינם סינוסואידליים . כיוון שמערכת תקשורת אינה מערכת פשוטה , קשה לנתח מה קורה לאותות הללו בזמן המעבר במערכת . מאידך , עבור אותות סינוסואידליים , אנו מכירים טכניקה פשוטה לפתרון בעיות , זו של הפאזור . ( phasor ) בתורת החשמל למדתם שאם נתון אות חשמלי : ( 2-1 ) x ( t ) = A cos ( ? t + ?) אנו מייצגים אותו על-ידי פאזור שגודלו , A זווית המופע שלו ? והוא מסתובב במהירות זוויתית . ? הייצוג הגרפי הזה מתואר באיור . 2 . 3 בסעיפים הבאים נראה כיצד אפשר לנתח אותות מחזוריים כלשהם , ובתוכם את הקול האנושי . ניתוח האותות יעזור לנו להבין כיצד אפשר להעביר אותות כאלה במערכת תקשורת אלקטרונית . שאלה 2 . 1 התבונן באיור . 2 . 1 בתוך מחזור אחד של האות כלולים כמה מחזורים דמויי-סינוס . א . כמה מחזורים דמויי-סינוס ישנם בכל מחזור בסיסי של אות הדיבור ? ב . נסה להעריך את תדירותו של רכיב התדר הגבוה באות הדיבור הנתון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר