עמוד:16

1 . 2 מערכת תקשורת בסיסית ומגבלותיה אפשר לסכם את כל הדוגמאות שהובאו בסעיף הקודם , בתרשים מלבנים כללי של מערכת תקשורת בסיסית , כמתואר באיור . 1 . 1 המשדר באיור 1 . 1 יכול לייצג פה אנושי המפיק צלילים , כפות ידיים המסמנות סימנים , סימני דפוס על נייר וכדומה . מעתה ואילך נתמקד רק בתקשורת אנושית , ובתוכה רק במידע קולי או חזותי . אלה שני סוגי המידע שבעזרתם נעשית רוב התקשורת האנושית , וסביבם התפתחה טכנולוגיית התקשורת האלקטרונית ב150- השנים האחרונות . התווך , כפי שראינו בסעיף הקודם , הינו על-פי-רוב האוויר שמסביבנו . המקלט יכול לייצג את העין או את האוזן . אמנם , מאחורי כל עין או אוזן מסתתר גם מוח , המפענח את המידע הנקלט , אך זה חורג מתחום התקשורת הבסיסי . ברגע שצליל מסוים או תמונה מסוימת עברו בתווך והגיעו לתעודתם ( המקלט , ( הסתיימה מלאכת התקשורת והשאר שייך לתחום הרפואי / פסיכולוגי . כאמור , כל מטרתה של מערכת תקשורת אינה אלא העברת מידע . אבל יכולת העברת המידע הטבעית שלנו , מוגבלת , כידוע . ראשית , ישנה מגבלת מרחק : רוב שיחות אנוש מתקיימות בטווחים שבין סנטימטרים אחדים למטרים אחדים . במקרים חריגים , כאשר חייבים להעביר מידע חיוני בדחיפות למישהו מרוחק , אנו צועקים , כלומר " מגבירים את עוצמת השידור , " וזאת , משום העובדה הפשוטה , שעוצמת הקול הנישא באוויר יורדת איור 1 . 1 מערכת תקשורת בסיסית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר