עמוד:9

פתח דבר – תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית הספר תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית מיועד לתלמידים במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים . הספר מותאם לתכנית הלימודים החדשה בתקשורת . תחום התקשורת הוא בעל חשיבות מרכזית בעולם במאה ה . 21- הספר עוסק בעקרונות תקשורת רדיו , שיטות תקשורת ספרתית ובעקרונות הטלפוניה האנלוגית והספרתית . בספר מובאים בהרחבה העקרונות עליהם מבוססות מערכות התקשורת . ההתמקדות בספר היא בעקרונות ובשיטות ולא במעגלים הבדידים . גישה מערכתית כזו מתאימה לעידן השינויים הטכנולוגיים המהירים , מתוך הכרה שהעקרונות המובאים בספר ישמרו גם כאשר יחולו שינויים בטכנולוגיה המממשת אותם . מקצועות ההמשך בהתמחות , כגון : תקשורת חזותית ותקשורת נתונים , יתבססו על העקרונות שיוקנו בלימוד נושאי התקשורת המרכזיים , המובאים בספר זה . בספר מופיעות דוגמאות רבות ובסוף כל פרק מובאות שאלות חזרה . תשובות לחלק משאלות החזרה יפורסמו במדריך למורה ובאתר האינטרנט של המגמה . בספר מופיעים מספר סעיפי רשות המיועדים לאלו המעוניינים להעמיק בנושאים מתקדמים . סעיפי הרשות מופיעים באות שונה . שאלות העוסקות באותם סעיפי רשות מופיעות גם הן בסימון מתאים . אנו מקווים שהלומדים יפיקו תועלת מהספר ומאחלים להם לימוד פורה . צוות הפיתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר