עמוד:8

4 . 3 . 5 ניתוב מסתגל 4 . 3 . 6 345 ( Adaptive Routing ) איתותי בקרה בין מתגים 4 . 3 . 7 346 סיכום 4 . 4 347 תמסורת בין-מתגית 4 . 4 . 1 348 מבוא 4 . 4 . 2 348 רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני 349 4 . 4 . 3 רשתות תמסורת בריבוב סינכרוני 4 . 4 . 4 351 טכנולוגיות נוספות לרשתות בין-מתגיות 4 . 4 . 5 356 סיכום 357 שאלות חזרה לפרק 358 4 נספח א : ' טלפוניית 360 IP מפתח העניינים 363

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר