עמוד:7

פרק : 3 תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי 259 מבוא 3 . 1 259 שיטות מפתוח בסיסיות 3 . 2 264 שיטות מפתוח מתקדמות 3 . 3 274 שיטת ה 3 . 4 277 QAM- המודם 280 ( Modem ) 3 . 5 טכנולוגיות ה "– Digital Subscriber Line ) DSL- קו מנוי ספרתי 3 . 5 . 1 296 (" טכנולוגיות ה 3 . 5 . 2 296 DSL- טכנולוגיית ה 298 ADSL- סיכום פרק 302 3 שאלות חזרה לפרק 304 3 פרק : 4 טלפוניה ספרתית 307 מבוא 4 . 1 307 המנוי 4 . 1 . 1 312 מבוא 4 . 1 . 2 312 המנוי הביתי 4 . 1 . 3 313 המנוי העסקי 4 . 1 . 4 318 סיכום 320 4 . 2 רשת הגישה 4 . 2 . 1 321 מבוא 4 . 2 . 2 321 קווי הנחושת 4 . 2 . 3 322 סיבים אופטיים 4 . 2 . 4 324 רשת הטלוויזיה בכבלים 4 . 2 . 5 325 רשת גישה אלחוטית 326 4 . 2 . 6 סיכום 4 . 3 327 המתג הספרתי 4 . 3 . 1 328 מבוא – תפקידי המתג הספרתי 4 . 3 . 2 328 עקרונות המיתוג הספרתי 4 . 3 . 3 332 ניתוב שיחות ברשת ממותגת 4 . 3 . 4 340 ניתוב חלופי 343 ( Alternate Routing )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר