עמוד:6

6 . 2 מערכת הטלפון האנלוגית 6 . 2 . 1 194 הקדמה 6 . 2 . 2 194 סקירה היסטורית 6 . 2 . 3 194 מבנה מערכת הטלפון 196 201 פרק : 1 האות הספרתי 203 מבוא 1 . 1 203 הפיכת אות מידע אנלוגי לאות מידע ספרתי 1 . 2 209 פעולת הדגימה 1 . 3 212 פעולת הכימוי 1 . 4 221 ( Quantization ) פעולת הקידוד 224 1 1 . 4 . קידוד האות לקו 225 1 . 5 שחזור האות 1 . 6 226 שגיאות בהעברת מידע ספרתי 1 . 7 231 תקשורת ספרתית בערוץ רועש 235 סיכום פרק 241 1 שאלות חזרה לפרק 243 1 פרק : 2 שיטות אפנון וריבוב ספרתי 245 מבוא 2 . 1 245 העקרונות של אפנון דפקים 2 . 2 248 אפנון תנופת הדופק 2 . 3 249 ( PAM ) אפנון דופק מקודד 2 . 4 251 ( PCM ) סיכום השיטות לאפנון ספרתי 2 . 5 251 ריבוב אותות ספרתיים 252 סיכום פרק 257 2 שאלות חזרה לפרק 258 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר