עמוד:5

4 . 7 . 2 מקלט ישיר 4 . 7 . 3 111 מקלט סופר-הטרודיין 4 . 7 . 4 115 מאפייני המקלט 4 . 7 . 5 125 מקלט 4 . 8 131 AM רעש במקלט 4 . 8 . 1 137 רעש תרמי 140 4 . 8 . 2 יחס אות לרעש 143 שאלות חזרה לפרק 146 4 פרק : 5 אפנון תדר 151 מבוא 5 . 1 151 אפנון תדר ( FM ) ואפנון מופע 5 . 2 152 ( PM ) אפנון תדר 154 ( FM ) 5 . 2 . 1 תיאור האות בתחום הזמן 5 . 2 . 2 154 תיאור האות בתחום התדר 5 . 2 . 3 158 רוחב הפס של אות 5 . 2 . 4 160 FM השוואה בין אפנון FM לאפנון 5 . 3 161 AM משדר 5 . 4 164 FM מאפייני המשדר 167 5 . 5 מקלט 5 . 5 . 1 168 FM גלאי 5 . 5 . 2 168 FM גלאי שיפוע 5 . 5 . 3 169 המגבל 5 . 5 . 4 173 בקרת תדר אוטומטית 174 שאלות חזרה לפרק 178 5 פרק : 6 מערכות מעשיות של תקשורת אנלוגית 181 6 . 1 מערכת שידורי הרדיו 6 . 1 . 1 181 קיצור תולדות הרדיו 6 . 1 . 2 181 מבנה תחנת השידור 6 . 1 . 3 183 אופני ההתפשטות של גלי רדיו 6 . 1 . 4 184 מבנה מקלט הרדיו 192

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר