עמוד:3

תוכן העניינים 11 פרק : 1 מבוא לתקשורת 13 1 . 1 מהפכת התקשורת 1 . 2 13 מערכת תקשורת בסיסית ומגבלותיה 1 . 3 16 ציוני דרך בהיסטוריה של התקשורת האלקטרונית 1 . 4 17 השפעת התפתחות התקשורת על החברה 20 שאלות חזרה לפרק 24 1 פרק : 2 תקשורת שמע 25 2 . 1 אותות שמע 2 . 2 25 פירוק אות חשמלי לרכיבים סינוסואידליים 2 . 2 . 1 27 ייצוג ספקטראלי של אות סינוסואידלי 2 . 2 . 2 27 חיבור של אותות סינוסואידליים 30 2 . 2 . 3 פירוק לרכיבים סינוסואידליים 2 . 3 32 מתמרי שמע – מיקרופון ורדיו 2 . 3 . 1 37 המיקרופון 2 . 3 . 2 37 הרמקול 2 . 4 38 מערכת תקשורת שמע 39 שאלות חזרה לפרק 42 2 פרק : 3 העקרונות של מערכת תקשורת 43 3 . 1 סוגים של ערוצי תקשורת 3 . 1 . 1 43 הצורך באפנון 3 . 1 . 2 44 פעולת האפנון 3 . 1 . 3 45 התווך הקווי והאלחוטי : קווי תמסורת ואנטנות 3 . 1 . 4 47 ספקטרום התדרים 3 . 2 54 מבנה של מערכת תקשורת 56

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר