עמוד:2

חלק א : מערכות תקשורת תקבילית כתיבה ועריכה מדעית שמחה גילעם ייעוץ דידקטי אבי לופו יעקב שינבוים קריאה והערות ישראל זילברשטיין שאול זרצקי ד " ר חיים מצנר צבי פופקו משה קלרטג עריכה לשונית אילנה גולן מק " ט 1043801 ? מהדורת תשס " ה . 2004 – כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת " ד , 39513 תל-אביב Printed in Israel . The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , 61394 . . 61394 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של המרכז לטכנולוגיה חינוכית . חלק ב : מערכות תקשורת ספרתית כתיבה מוטי גביש עימנואל וינד עריכה מדעית שמחה גילעם ייעוץ דידקטי אבי לופו יעקב שינבוים קריאה והערות צבי אזיה שאול איתי ד " ר עמיחי גינזבורג עמנואל וינד ישראל זילברשטיין ד " ר חיים מצנר צבי סנדר צבי פופקו עריכה לשונית תהילה סנד הפקה : אביבה אבידן איורים : רחל אהרון-שריקי , רונית בורלא עיצוב עטיפה : ירמי לז ' ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר