עמוד:12

מהלך הניסוי א . הפעלת המהדר ויצירת פרויקט חדש . 1 צרו בכונן C תיקייה חדשה לשמירת הקבצים של הפרויקט שלכם , וקראו לה , למשל , . 2 . First– Projects הפעילו את תוכנת המהדר RIDE באמצעות בחירה ב- Start ? All Programs ? Raisonance Kit 6 . 1 ? Ride IDE או באמצעות לחיצה כפולה על הצלמית על שולחן העבודה של המחשב . . 3 כדי ליצור פרויקט חדש , בחרו ב , Project- ולאחר מכן בחרו ב . 4 . New- ייפתח החלון , Project המוצג באיור . 5 . 1 . 2 בשורה , Application Name הקלידו את שם הפרויקט . למשל , . 6 . First בשורה , Directory סמנו את התיקייה שיצרתם . 7 . C : \ First–Projects \ – בשורה , Target Family יש להשאיר את ברירת המחדל המוצגת בו . 8 . 80 C 51 – לחצו על . Next . 9 בחלון שייפתח בחרו בתיקייה , Atmel ולאחר מכן בחרו ברכיב שישמש אותנו בניסוי . 10 . AT 89 C 5131 – לסיום לחצו על . Finish איור 1 . 2 החלון Project בתוכנת RIDE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר