עמוד:11

בסוף תהליך ההידור יתקבל קובץ הכתוב בפורמט הקסהדצימלי , ( HEX ) שבו כתובות ההוראות בשפת המכונה המתאימה למעבד . Atmel 89 C 5131 . 2 תוכנת הצריבה FLIP של חברת Atmel אחרי שהמהדר תרגם את קובץ התכנית מן השפה העילית C 51 לשפת המכונה , ושמר אותה בקובץ בפורמט , HEX שומרים את הקובץ המתורגם בזיכרון המעבד , באמצעות תוכנת הצריבה . FLIP בנספח 1 מובאות הוראות להתקנת התוכנות RIDE וFLIP- במחשב האישי . מטרות הניסוי . 1 הכרת המהדר RIDE והפעלתו . . 2 כתיבת תכניות בסיסיות בשפת C 51 לשם הפעלת נוריות דפ " א המחוברות לפ ִ תחה . 3 . 1 תרגום התכניות לשפת המכונה של המעבד Atmel 89 C 5131 באמצעות המהדר . 4 . RIDE צריבת התכניות לכרטיס המעבד באמצעות תוכנת . 5 . FLIP הרצת התכניות ובדיקתן . משך הניסוי ארבעה שיעורים הציוד לניסוי מחשב שמותקנות בו התוכנות לביצוע הניסוי – תוכנת ההידור ותוכנת הצריבה כרטיס מיקרובקר ספק למתח ישר כבלי חיבור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר