עמוד:10

באיור 1 . 1 מוצג מעגל הניסוי . לביצוע הניסויים נשתמש בשתי תוכנות : . 1 תוכנת המהדר RIDE ( compiler ) תפקידו של המהדר הוא לתרגם את ההוראות שנכתוב בשפה העילית C לשפת המכונה של המעבד . כדי להתאים את ההוראות הכתובות בשפה עילית , כמו שפת , C לפקודות המכונה הייחודיות למעבד שבאמצעותו מריצים את התכנית , נדרש מהדר , שמתרגם את ההוראות מן השפה העילית לשפת המכונה של המעבד . התכניות שנריץ בניסויים המתוארים בספר הזה כתובות בשפה העילית , C 51 וכדי לתרגם אותן לשפת המכונה הייחודית למעבד , Atmel 89 C 5131 שישמש אותנו בניסויים , נשתמש במהדר . RIDE איור 1 . 1 חיבור של שמונה נוריות דפ " א לפ ִ תחה 1 של כרטיס המיקרובקר באמצעות חוצץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר