עמוד:2

כתיבה מוטי מאיר – רובוטיקה גדי הרמן – ראייה ממוחשבת שאול זרצקי – חיישנים ומתמרים ייעוץ פדגוגי-דידקטי יעקב שינבוים צבי סנדר אבי לופו אבי כהן קריאה והערות ישראל זילברשטיין שמעון זיסק אבי לופו שהם שניידר דוד זלינסקי ג ' לאל סאעד עריכה מדעית ד " ר רפי יהל עריכה פדגוגית-דידאקטית צבי אזיה עריכה לשונית ומגדרית תהילה סנד הפקה אביבה אבידן איורים וצילומים איה אזיה מוטי מאיר גדי הרמן עיצוב עטיפה אבי חתם מק " ט 1043843 האוניברסיטה הפתוחה בית- הספר לטכנולוגיה משרד החינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים © מהדורת תשס " ח . 2008 – כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת- אביב , ת " ד , 39513 תל-אביב . 61394 61394 . Printed in Israel . The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך . המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי ע " ש עמוס דה- שליט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר