עמוד:265

" נמצא את הדרך הנכונה והמתאימה לסידור היחסים שביננו" מדברי הרב צבי יהודה הכהן קוק : " את אחי ואת אחיותיי ... שבכל המפלגות ובכל הארגונים ... ושאינם במפלגות ושאינם בארגונים - את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם . חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו … אל נא יחליט כל אחד מאתנו ... כי רק אתו כל האמת וכל הצדק . אל יחפוץ ואל ידמה ... להטיל את דעתו בכפיית ידיים על חברו … אל נא נעכיר את החופש שלנו בדעות ובמחשבות , בשאיפות ובתכניות ... על ידי העברת גבולות השימוש בכוח הידיים והשרשת השנאה והבוז שבלב … נזכור את כוונת הצדק והאידאליות שבכל אחד מאתנו , ונמצא את הדרך הנכונה והמתאימה לסידור היחסים שבינינו " … יעקב נאמן , "הגיור בישראל , " שבת אחים , יחסי חילונים-דתיים : עמדות , הצעות , אמנות , אורי דרומי ) עורך , ) המכון הישראלי לדמוקרטיה , , 2005 עמ' . 163 " אנחנו ואתם יהודים , כל אחד לפי דרכו" מדברי דוד בן גוריון לנציגי המפד"ל : " לא תיכון אחדות העם על יסוד דעותיכם ומנהגיכם , ולא על יסוד דעותינו ומנהגינו אנו , אלא מתוך קבלת העובדה שיש חילוקי-דעות בינינו בעניינים הנוקבים עד התהום ומתוך כבוד הדדי . אין אנו זקוקים להכשר ממי שהוא על יהדותנו , וגם אתם לא . אנחנו ואתם יהודים , כל אחד לפי דרכו ; יש דברים המאחדים אותנו ויש דברים המפרידים בינינו ; ומתוך חילוקי-דעות אלה עלינו לחשל אחדות העם " . דברי הכנסת השלישית , מושב רביעי , 3 בדצמבר , 1958 ישיבה , 547 עמ' . 437

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר