עמוד:263

. 4 רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל , המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אביחי , שבט תשס"ג , ינואר 2003 ] עיקרי ההצעות והחידושים שבאמנה : ] . 1 בהצעתנו על השבות , הצענו לשמר ברמת חוק יסוד משוריין את עקרון השבות . על-פי המלצתנו , הזכות לעלות נתונה רק ל"בן העם היהודי" ולמשפחתו הגרעינית . המונח " בן לעם היהודי" כולל לא רק מי שנולד לאם יהודייה , אלא גם בן לאב יהודי , ומי שהצטרף לעם היהודי בדרך של גיור מוכר או בדרך אחרת . יחד עם זאת המלצנו לבטל את ההיתר הגורף לעליית בני משפחה לא-יהודים הקיים היום בחוק . ] ... [ . 4 בהצעתנו על המעמד האישי , נישואין והתרת נישואין , הצענו לעגן ברמת חוק יסוד את הזכות להקמת משפחה . הצענו כי משפט המדינה יאפשר נישואין בכל טקס שהצדדים יבחרו בו אם עמדו בדרישות הרישוי הכלליות ) גבר ואישה , פנויים , במגבלות גיל ואיסורי קרבה מסוימים . ) המרשם יבטא מצב זה ] כלומר , את אפשרות הבחירה בין סוגים שונים של טקסי נישואין , ] ובלבד שהוא ישקף את טיב הנישואין , ויבהיר את זהות מי שערך אותם ואת בית הדין שהוא מקור סמכותו . במקביל לכך , הצענו לבטל את ההכרה הגורפת בידועים בציבור ... . 5 בסוגיית השבת הצענו לעגן ברמת חוק יסוד את השבת כיום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל . בנוסף לכך מבוססת הצעתנו בעניין השבת בעיקר על שלושה עקרונות : ) א ( ככל הניתן , אנשים לא יעסקו ולא יעבדו בייצור , מסחר ושירותים בשבת . תרבות , בידור ותחבורה במתכונת מופחתת יקוימו לפי הצורך ... ) ג ( ייעשה הכל כדי למנוע פגיעה כלכלית בשומרי השבת ... הנתונים לתחרות כלכלית עם אלו שאינם שומרים שבת . באופן כללי , אנו ממליצים לטפל בסוגיית השבת בדרך של דיון והסכמה - ברמה המקומית והארצית - ולא באמצעות הכרעה משפטית , כלכלית או פוליטית ... ] ... [ . 7 גם בעניין הכשרות הצענו אחריות ופיקוח של רשות ארצית , שתמונה על-פי קני מידה מקצועיים , והצענו דרכים לשקיפות מרבית של טיב הכשרות ונותניה ולסיכול כל ניסיון להונות בכך את ציבור צרכני הכשרות . מטבחים ציבוריים ינהגו לפי הלכות כשרות המקובלות על הכל ... ) עמ' ) 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר