עמוד:262

משתמשים באותה רצפה מבלי להישען על העמודים של הזולת . מבנה מוזר זה מאפיין לדעתי את חיי הרוח במדינה - אנו חלוקים לא רק במה שמצוי מעל ומעבר לקומת הקרקע , אנו חלוקים גם בבסיסה ... אנו יכולים לקבל את הפלורליזם דה-פקטו ] כעובדה קיימת , ] את הכללים הדמוקרטיים ואת עקרונות המוסר החברתי בהם אנו שותפים למתוקנים שבחילוניים , אך אין זה מחייב אותנו לקבל עקרונות אלו מתוך עמדה פילוסופית משותפת אתם ... למרות השותפות עבורה אני נלחם , איני יכול ואיני רוצה לקבל לא את השפה ולא את העולם הרעיוני השולטים מחוץ למחנה . ) עמ' ) 128 1 . 2 מנחם מאוטנר , " משטר ומשפט בחברה רב-תרבותית , " הקונפליקט , נחום לנגנטל ושוקי פרידמן ) עורכים , ) משכל - הוצאה לאור , , 2002 עמ' 80-59 מחויבות לערכי הליברליזם צריכה להוביל לטיפוח גישה של פתיחות , סובלנות וכבוד כלפי התרבות של כל אחת מקבוצות היסוד המרכיבות את אוכלוסיית המדינה ... הליברליזם הוא הרבה יותר מפרוצדורה . הוא לא נייטרלי . הוא רווי בהכרעות ערכיות ... אין לצ ַ פות אפוא מחבריהן של קבוצות לא ליברליות החיות במדינה שיסכימו לאמץ אותו כמשטר וכתרבות הפוליטית של המדינה ... עם זאת , דווקא הרב-תרבותיות של ישראל מהווה סיבה חשובה בשימורו של הליברליזם , אין בנמצא תיאוריה פוליטית היכולה להבטיח " הכי הרבה לכולם ... " יותר מאשר הליברליזם ... ... הסבל שיסבלו יהודים חילונים אם יחיו במדינה שהמשטר שלה אינו ליברלי הוא גדול מהסבל שסובלים יהודים דתיים החיים במדינה שהמשטר שלה הוא ליברלי ... ) עמ' ) 67-66 . 3 מנחם מאוטנר , אבי שגיא , רונן שמיר , " הרהורים על רב תרבותיות בישראל , " רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית , ספר זיכרון לאריאל רוזן-צבי ; מנחם מאוטנר , אברהם שגיא , רונן שמיר ) עורכים , ) הוצאת רמות , אוניברסיטת ת"א , , 1998 עמ' 76-67 ... המציאות הישראלית גונזת בתוכה אפשרות של חיים בחברה עשירה במיוחד , המורכבת מתרבויות שונות והמעוצבת בתהליכים של שיח העשרה הדדית , לימוד מהאחר ופתיחות כלפיו , מתוך הבנה ששום תרבות אינה מכילה בתוכה מונופול על ה"אמת , " על ה"ראוי , " ומתוך הבנה שאין ' טוב' אחד בלבד שראוי לחיותו , אלא יש " טובים" רבים , המצויים בתרבויות שונות . חברה זו יכולה להעמיד במרכז ערכיה את הכבוד לאחר , לשונה , ויכולה לטפח תרבות של ביקורת עצמית , ענווה , הכרה בכך שחייהן בצוותא של תרבויות עשויות להיות כרוכות במתח בונה ומפרה ; ובמקום " אימפריאליזם" כלפי האחר ורצון להשתלט עליו ולהכתיב לו את התכנים של חייו , פיתוח עמדה המושתתת על " פינוי מקום" לאחר , " צמצום" של האני לטובת האחר , והכרה בחיוניותו של האחר לעיצוב הזהות העצמית לא בדרך שוללנית , אלא בדרך 1 מנחם מאוטנר הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל-אביב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר