עמוד:258

היחסים בין דתיים לחילונים בתחום החברתי ובתחום הפוליטי היחסים בין דתיים לחילונים מושפעים מניגודי השקפות , מיחסי כוחות פוליטיים ומדעות קדומות . לא אחת נתפסים החילונים בעיני אנשים דתיים כ"תינוקות שנשבו , " שיש לעשות מאמצים כדי שישובו לכור מחצבתם . לדעת אבי שגיא " הציבור הדתי נוטה , לרוב , לראות בחילוני אדם שזהותו היהודית מופחתת . גם אם החילוני אינו ' עגלה ריקה , ' כפי שסבר ה'חזון איש , ' בוודאי אין הוא ' עגלה יהודית' מלאה ... ] אין סימטריה [ בין היהדות החילונית לבין היהדות הדתית . רק היהדות הדתית ממשיכה את המורשת היהודית , והיהדות החילונית היא למצער תקלה היסטורית * " . גם מצד חילוניים קיימת התנשאות כלפי אנשים דתיים ולא אחת הם מוצגים כנאורים וליברליים פחות . לכך יש להוסיף את חששם שהניסיונות מצד אנשים דתיים לעצב את החיים הציבוריים במדינת ישראל ברוח יהודית דתית יבואו על חשבון ערכים דמוקרטיים . הדרך שבה כל צד רואה את האחר היא , בין השאר , תוצאה של העובדה שאפשרויות המפגש בין דתיים לחילונים מעטות . מערכת החינוך , ממעונות יום ועד בית-הספר היסודי והתיכון , היא נפרדת , ומכללות ומוסדות להשכלה גבוהה מכוונים לעתים קרובות לציבור הדתי או לציבור החרדי בלבד . יוזמות שנועדו להפגיש בין נוער 1 1 דתי לחילוני במסגרת ארגונים כמו " גשר" או " צו פיוס , " מקיפות חלק קטן בלבד מהאוכלוסייה . מפגש ראשוני בלתי אמצעי מתרחש למעשה במסגרת הצבא , אך רק עם הדתיים המתגייסים לצבא . גם במקומות העבודה מתקיים מפגש בין חילונים לדתיים והוא ילך ויתרחב ככל שתגבר השתלבותם של החרדים במעגל העבודה ויגדל מספרם של החרדים המתגייסים לצבא . * אבי שגיא , "על המתחים בין דתיים לחילונים - בין שיח זכויות לשיח זהות , " עין טובה , דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל , נחם אילן ) עורך , ) הוצאת הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה , תשנ"ט , , 1999 עמ' , 429-408 שם , עמ' . 418 עקרונות ליברליים ולהביא להכרעה בסוגיות של דת ומדינה . העובדה , שהפסיקות של בית המשפט העליון בנושאים כמו גיוס בני ישיבות או גיור , עמדו , לעתים קרובות , בניגוד לעמדות של חלקים גדולים בציבור הדתי , עוררה בקרב ציבור זה תחושות של ניכור כלפי מוסדות המדינה . התפתחות אחרת , שתרמה לחידוד היחסים , הייתה החפיפה שנוצרה בין השסע הדתיחילוני לשסע הפוליטי בין ימין לשמאל . הקמת ההתנחלויות על ידי הציבור הדתילאומי , עוררה חילוקי דעות קשים בינו לבין הציבור החילוני שהתנגד להקמתן . על כך יש להוסיף את התגברותן של מגמות ההיבדלות החברתית והתרבותית הבאות לידי ביטוי במגורים בשכונות או ביישובים נפרדים לדתיים ולחילונים , במוסדות חינוך נפרדים , ולעתים גם במקומות עבודה נפרדים . מגמות אלה נתפסות כמסכנות את אחדותה של החברה הישראלית היהודית , ולכן מנסים גורמים שונים לגבש הסכמה חברתית בסוגיות השנויות במחלוקת . בפרק זה נבחן : מה הן התמורות שחלו ביחסים בין דתיים לחילונים בתחום החברתי והפוליטי ? מה הם הפתרונות המוצעים כדי להתמודד עם המחלוקת ? אבי שגיא הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן וחוקר במכון הרטמן . בביטוי "עגלה ריקה" שגיא רומז לפגישה שנערכה בשנות ה50- בין בן-גוריון לבין המנהיג החרדי , ה"חזון איש , " שבה המשיל האחרון את החילוניות לעגלה ריקה . ) ראו עמ' . ) 83 גשר - עמותה העוסקת מאז שנת 1970 בקידום ההבנה בין דתיים לחילונים ובחיזוק הזהות היהודית ישראלית . העמותה מקיימת ימי עיון , סמינריונים ומפגשים משותפים ומפעילה אתרי אינטרנט בנושאים יהודיים וציוניים . צו פיוס - ארגון שקם בשנת 1996 בעקבות רצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין . סיסמת הארגון היא : "מכבדים את המסורת - שומרים על הדמוקרטיה . " הארגון תומך במוסדות לימוד משותפים לדתיים וחילונים ויוזם מפגשים ביניהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר