עמוד:252

מסקנה זו מביאה להסתכלות שונה על המודל המציע דין אזרחי כהסדר בלעדי . המחשבה שמודל זה יוצר בעיה חדשה , דהיינו פילוג העם , איננה מדויקת . אדרבא , מסתבר ההיפך : במצב הנוכחי מסתירות הרשויות הדתיות את חולשתן הפנימית ואת אזלת-ידן להתמודד התמודדות אמיתית עם הבעיות החריפות של עיגון וממזרות , מתוך זה שהן נשענות על כוח הכפייה המסור להן מטעם המדינה ... נוח למדינה הנמנעת מעימות חריף עם הממסד הדתי , ונוח לממסד הדתי הנמנע , בשל חולשתו הפנימית , מהתמודדות עם הבעיות ההלכתיות הקשות שהמציאות יוצרת ... ( עמ' ( 60-56 דומה שרק שינוי רדיקלי בדיני הנישואין והגירושין , כלומר מעבר לשיטה אזרחית טוטאלית , עשוי לחלץ את הרבנים מן העמדה הפאסיבית שבה הם נתונים ... קשה להניח שהרבנים יוכלו להתעלם ממצב-עניינים שבו המדינה מטילה על כל אזרח ואזרח להינשא ולהתגרש לפי הוראות הדין האזרחי , אם ברצונו שנישואיו וגירושיו יוכרו על-ידי המדינה . כך , למשל , תהיה מונחת לפתחם בעייתה של אישה עגונה , אשר בן-זוגה מתחמק מלתת לה גט , והוא עצמו מסתפק , אולי , בגירושין אזרחיים ... הציבור הדתי לא יוכל להימלט מן התוצאות של החוק האזרחי שמצודתו תהיה פרושה ... על כל אדם ואדם ... לא יהיה מנוס מהתקנת תקנות הקובעות תנאי בנישואין והפקעת-נישואין . ( עמ' ( 73-72 במצב הנוכחי משלמת המערכת הדתית מחיר כבד בעבור המשך הסטאטוס קוו , שבו משגשגות ופורחות תופעות חברתיות ומשפטיות ' מתירניות' המצדיקות עצמן בקשיים שהדין הדתי יוצר , ויחד עם זאת התחושה של ' כפייה דתית' ממשיכה ללוות גם את אלה שנזקקו לדרכים עוקפות , ומגבירה רגשות של ניכור ושנאה למסורת הדתית . מצב זה מחייב חשבון-נפש מצדם של הרבנים , אם אמנם מן הראוי להם להמשיך ולהגן עליו " . ( עמ' ( 94 . 2 אליאב שוחטמן , " לשאלת הנהגתם של נישואין אזרחיים במדינת ישראל , " ספר לנדוי , כרך ג , חלק שני , הוצאת בורסי , תל-אביב תשנ"ה , 1995 עמ' 1596-1553 אחד התנאים הבסיסיים לשמירת אופיה היהודי של המדינה הוא בשימור זהותו הלאומית והדתית של הציבור היהודי בארץ ישראל . אחת הדרכים העיקריות להשגת מטרה זו היא באמצעות מניעת נישואי תערובת . בחקיקת חוק המאשר נישואי תערובת בין יהודים וגויים במדינת ישראל יהא אפוא משום חתירה תחת עצם מהותה של המדינה כמדינה יהודית - דבר שיוביל בהכרח להיווצרותו של קיבוץ חברתי שלם שהנישואין עימו אסורים . זאת ועוד : במצב הנוכחי , שבו אין החוק מאפשר נישואי תערובת בישראל , קיים תמריץ לבן הזוג הנכרי לעבור הליכי גיור כדת וכדין כדי שיוכל להינשא כחוק . אם תתקבל ההצעה להנהגת נישואין אזרחיים בישראל , ובני זוג מעורבים יוכלו להינשא כחוק , לא יהיה כל תמריץ עבור חלק ניכר מן הזוגות המעורבים לפתוח בהליכי גיור , והם יסתפקו בנישואין אזרחיים בלבד ... 1 הכוונה לכללים הלכתיים המאפשרים לבית הדין , בשעה שהבעל מסרב לתת גט , להפקיע את תוקפם של הנישואים מלכתחילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר