עמוד:249

? לדיון 1 הסבירו מדוע חייבו השופטים בבג"צ גורפינקל-חקלאי ( עמ' ( 245-244 לרשום את בני הזוג כנשואים בעוד שבבג"צ רגוז'ינסקי ( עמ' ( 246-245 הם דחו את העתירה . 2 בית הדין הרבני פסק בשנת , 1993 כי כוהן וגרושה שנישאו בטקס רפורמי , נחשבים בגדר פנויים המותרים מבחינה הלכתית להינשא לבני זוג אחרים . מה היו , לדעתכם , שיקולי בית הדין בפסק זה ? השוו פסק דין זה להחלטת בג"צ בעניין גורפינקל–חקלאי . 3 עיינו בתוכנו של חוק שיפוט בתי דין רבניים ( עמ' , ( 171 והסבירו באיזה אופן משנה הצעתו של השופט זילברג את החוק ? אילו מקרים לא נכללים בהצעתו ? 4 הצעתו של ח"כ ברונפמן נתקלה בהתנגדות הן מצד הדתיים והן מצד חוגים ליברליים . מה היו , לדעתכם , הנימוקים להתנגדות של כל אחד מהצדדים ? 5 מה דומה ומה שונה בין ההצעה של סיעת שינוי להצעת האמנה שגיבשו רות גביזון ויעקב מדן ( עמ' ?( 248-247 אילו סעיפים באמנת גביזון-מדן הייתם משנים או משמיטים ואילו סעיפים הייתם מוסיפים ? נמקו את תשובתכם . 6 האם , לדעתכם , יכולה הצעת החוק לברית הזוגיות להתקבל על דעתם של חוגים דתיים ? על דעתם של חוגים ליברליים ? האם ההצעה פותרת את בעייתם של אלה שאינם יכולים להינשא באמצעות הרבנות ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר