עמוד:247

מגוון דעות הצעות לנישואים אזרחיים . 1 משה זילברג , " יש מוצא לבעיה הכאובה , " פתחים , אלול תשל"א , ספטמבר , 1971 גיליון ד ( 18 ) עמ' 33-30 . 1 ( א ) נישואין וגירושין של יהודים בישראל , ייערכו על-פי דין התורה . ( ב ) נישואין של זוגות אסורים , היינו בני זוג האסורים על-פי דיני ישראל לקדש זה את זו , אבל קידושיהם תופסין , ייערכו בצורה אזרחית ... שלא יהיה לה תוקף דתי . ( ג ) בני זוג שנישאו זה לזו בצורה אזרחית , יוכלו להתגרש זה מזו בהתאם לקבוע בחוק הגירושין " . ( עמ' ( 31 . 2 הצעת חוק נישואין וגירושין אזרחיים , התש"ס2000- ( הצעת חוק פ ( 2125 / הגדרות . 1 בחוק זה - " עורך נישואין" - שופט או רשם של בית המשפט , ראש רשות מקומית , נוטריון ; " בית המשפט" - בית המשפט לענייני משפחה . . 2 נישואין אזרחיים ( א ) אזרח או תושב ישראל יהיה רשאי להינשא בנישואין אזרחיים . ( ב ) נישואין אזרחיים ייערכו רק על-ידי עורך נישואים . . 3 גירושין אזרחיים גירושין יעשו רק על פי פסק דין של בית המשפט אולם אם הנישואין נעשו על פי הדין הדתי , תהא סמכות לבית המשפט רק אם הסכימו בני הזוג לכך . . 4 נישואין על פי דין דתי אין בחוק זה כדי לשלול את האפשרות של בני זוג להינשא על פי דין דתי . אם בחרו בכך , תהא הסמכות לביטול הנישואים או הפקעתם בידי בית הדין הדתי . . 3 רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אביחי , , 2003 " מעמד אישי : נישואין והתרת נישואין" . 1 ברמת חוק יסוד ייקבע : לכל אדם זכות להקים משפחה . פרטים ייקבעו בחוק . . 2 רשאים להינשא רק מי שקיבלו רישיון נישואין מן המדינה . רישיון זה יינתן רק לגבר ואישה , פנויים , בגיל הקבוע בחוק , ואשר אין ביניהם קרבה משפחתית אסורה . אדם ייחשב פנוי רק אם הוא נחשב פנוי הן לפי הדין האזרחי והן לפי דינו הדתי . 3 ... בצמוד לרישיון הנישואין יקבלו בני הזוג פרטים על הוראות החוק בנוגע לחובות וזכויות במסגרת הנישואין , ועל האופציות העומדות בפניהם לעניין טקס הנישואין ודיני הנישואין . . 4 מי שקיבל רישיון להינשא יבחר בעורך נישואין ובטכס לפי בחירתו . המדינה תעניק רשיונות לעריכת נישואין לפקיד רישום אזרחי מוסמך , ולמי שמוסמך לערוך נישואין לפי דיני קהילתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר