עמוד:246

להזדקק לשיפוטו של בית-דין דתי ולעבור טכס בעל אופי דתי-מסורתי , הנוגד את הכרתו ומצפונו - מהווה פגיעה בחופש המצפון שלו ... [ ואולם ] ברור ... כי חוק המדינה אשר מסר את עניני הנישואין והגירושין של יהודים בישראל ... לשיפוטם של בתי-הדין הרבניים , והורה שנישואין וגירושין כאלה ייערכו לפי דין תורה , עדיף על עקרון חופש המצפון , כשם שכל הוראת חוק מפורשת אחרת גוברת על כל דבר אחר האמור בהכרזת העצמאות " . ( עמ' ( 135-134 העובדה שחוק שיפוט בתי דין רבניים נעקף בדרכים שונות מהווה , לדעת חוגים שונים , הוכחה לצורך שיש בהנהגת נישואין אזרחיים במסגרת החוק . יש הקוראים לאפשר נישואין אזרחיים לכל מי שחפץ בכך , ויש הקוראים לאפשר נישואין אזרחיים רק למי שאינם יכולים להינשא באמצעות הרבנות , בין משום שאינם יהודים לפי ההלכה ובין משום שנישואיהם אסורים לפי דין תורה . אחת ההצעות הייתה הצעתו של השופט משה זילברג , לאפשר נישואין אזרחיים באותם מקרים שבהם נישואין שנחשבים לאסורים לפי דין תורה , זוכים בדיעבד , לאחר שנערכו , להכרת ההלכה . נישואין כאלה מוגדרים בהלכה כ"איסורי לאו" - כלומר , שמי שנישא כך עבר על איסור " לא תעשה , " אבל הנישואין תקפים והילדים הנולדים מנישואין אלה הם יהודים כשרים . כאדם דתי הוא פתר את הדילמה הקיימת בהכרה בנישואים שההלכה אוסרת בנימוק ש " אם חוקי המדינה יקבעו למעוניינים נישואין אזרחיים , והם יתחתנו בצורה זו … היא תהיה אשתו במובן האזרחי , ולא תהיה אשתו במובן ההלכה . ההלכה היא שתגרום לכך , כי ייווצר טיפוס של אשה ' נשואה' שאיננה נשואה על פי ההלכה , ובזה תיפטר בעיית הממזרות * " ... הביקורת העיקרית על הצעה זו התייחסה למעמדם של הילדים שייוולדו כתוצאה מנישואין אלה ולחשש שייחשבו לממזרים . השופט משה זילברג הודה שהבעיה אכן קיימת , אך הציע לפתור אותה באמצעות הפקעת התוקף הדתי מהנישואין . כדי לפתור את פגם הממזרות , הוא הציע שהרבנים יתקינו תקנה הקובעת , כי במקרה של משפחה " שנטמעה" בישראל על ידי נישואין עם משפחות יהודיות כשרות , אין לגלות את זהותו של הפסול שנתערב , ובצורה כזו יוכלו הממזרים תוך זמן קצר להיטמע בעם ישראל . ** הצעה אחרת הייתה הצעת חוק שהעלה ח"כ רומן ברונפמן ( ישראל בעלייה ) ביולי , 1998 בעקבות הגידול במספרם של העולים שאינם יהודים , ושחוק שיפוט בתי הדין הרבניים לא חל עליהם . ברונפמן הציע לאפשר נישואים אזרחיים רק לזוגות מעורבים , אולם הצעתו לא התקבלה . גם הצעת החוק שהגישו חברי סיעת שינוי לא התקבלה ( הצעת חוק פ . ( 2125 / לפי ההצעה יהיה כל אזרח או תושב ישראלי רשאי להינשא בנישואים אזרחיים במקביל לאפשרות להינשא בטקס דתי . ההצעה עולה בקנה אחד עם המגמה הבאה לידי ביטוי בסקרים שונים , לפיה חל גידול בתמיכת הציבור בהנהגת נישואים אזרחיים לצד נישואים דתיים . מגמה זו היא שהנחתה גם את הרב מדן ואת פרופ' רות גביזון בניסוח אמנה חברתית , שתאפשר נישואים אזרחיים לכל המעוניין בכך אך תשמור על המינימום שההלכה מחייבת בתחום הגירושין . 1 משה זילברג ( 1975-1900 ) היה שופט בבית המשפט העליון . * משה זילברג , " יש מוצא לבעיה הכאובה , " פתחים , אלול תשל"א , ספטמבר , 1971 גליון ד' ( 18 ) עמ' . 33-30 ** משה זילברג , " נישואים אזרחיים יאפשרו לפתור הלכית בעיית הממזרות , " באין כאחד , הוצאת מאגנס , ירושלים , תשמ"ב , עמ' . 244-239

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר