עמוד:244

מדינת ישראל לא מכירה בחוקיות של טקס נישואין פרטי , ולכן זוגות שבחרו בדרך זו פנו לא אחת לבית המשפט העליון כדי שזה יורה על רישומם כנשואים . במקרים שבהם היו הנישואין אסורים על-פי ההלכה , נטו השופטים בדרך-כלל להורות על רישומם של בני הזוג כנשואים . לעומת זאת , במקרים שבהם הייתה לבני הזוג אפשרות הלכתית להינשא בנישואים דתיים אורתודוקסיים , אך הם בחרו שלא לעשות זאת משום שלא חפצו בטקס דתי , דחו השופטים את בקשות בני הזוג להירשם כנשואים . מן המשפט טקס הנישואים הפרטי במבחן בג"צ . 1 בג"ץ , 80 / 63 גורפינקל-חקלאי נגד שר הפנים , פ"ד י"ז , ( 3 ) עמ' 2048 לפי ההלכה חל איסור על נישואין בין כוהן לגרושה , ואם נישאו , הם חייבים להתגרש . במקרה הנדון נישאה גב' גורפינקל , שהייתה גרושה , למר חקלאי , שהיה כוהן , בבית פרטי בתל-אביב , בנוכחות עדים . לאחר הטקס פנו בני הזוג למשרד הפנים וביקשו להירשם כנשואים . הפקיד במשרד הפנים סירב לבקשתם , והם פנו לבית הדין הגבוה לצדק , כדי שזה יורה לפקיד מרשם התושבים לרושמם כזוג נשוי . השופט אלפרד ויתקון סבר , כי יש להורות למשרד הפנים לרשום את העותרים כזוג נשוי בנימוק ש " לפי דין תורה , הנישואין של כהן וגרושה תופסים . גדולה מזו , לפי הדין הדתי - שהוא לפי סעיף 2 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים ... גם דין המדינה - יכול אדם לקדש אישה במעמד ' פרטי' ללא גושפנקה של רשות ציבורית רשמית , וקידושיו תופסים לכל ענין " . ( עמ' ( 2055 לעומת זאת , סבר השופט משה זילברג , כי אסור לבית המשפט העליון " לשמש שושבינין למערכת אנטי-חוקית ... וחסרת אחריות ... לי נראה כי הוראת החוק המכריעה , ומכריעה לשבט את גורל הבקשה , היא הוראת סעיף 2 של חוק שיפוט בתי-דין רבניים ... כאן - לראשונה בתחיקה המקומית - הביע המחוקק הישראלי את רצונו , כי נישואין וגירושין של יהודים בישראל ייערכו אך ורק על-פי דיני ישראל " . ( עמ' ( 2062-2060 בדעת ביניים נקט השופט משה לנדוי שטען , כי החוק כלל אינו מתייחס לשאלה אם הנישואים בין כוהן וגרושה מותרים , או אסורים . השופט לנדוי לא ראה " מקום לתרעומת על התנהגות המבקשים בגלל התחבולה בה הם השתמשו ... [ שכן ] המבקשים אינם שומרים את מצוות הדת , ולפי חוק המדינה הם חופשיים לנהוג כן . ברצונם לחיות חיי משפחה ולהעמיד ולדות , שלא יידבק בהם הפסול החברתי של " מחוץ לנישואין . " הם מוצאים עצמם נוכח איסור שכולו דתי-פולחני , בהיותו מבוסס על מושגים טקס נישואין פרטי שנערך בשהם על-ידי עו"ד אירית רוזנבלום , יו"ר ארגון "משפחה חדשה"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר