עמוד:243

לפני הזוגות הבוחרים להינשא שלא באמצעות הרבנות הראשית עומדות כמה אפשרויות : . 1 נישואים אזרחיים בחו"ל - לנישואים אלה יש במדינת ישראל תוקף חוקי , אם הם נערכו לפי חוקי המדינה שבה התקיים הטקס . בדרך כלל , רוב הזוגות הבוחרים בנישואים אזרחיים מעדיפים להינשא בקפריסין , שהטיסה אליה קצרה וזולה יחסית . לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , היה אחוז הישראלים שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל בשנת 8 . 2 % 2002 מכלל הנישאים באותה שנה . * זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל רשומים במשרד הפנים כנשואים , ונהנים מכל הזכויות וההטבות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים . אולם , הכרת המדינה אינה מחייבת את בתי הדין הרבניים . העמדה ההלכתית הרווחת איננה מכירה בתוקפם של נישואין אזרחיים , שכן התורה מחייבת קידושין כתנאי לחיי אישות . למרות זאת , במקרה של פירוד , האישה חייבת בגט בשל החשש ההלכתי שהיא בכל זאת נחשבת לאשת איש . אבל במקרים שהגט קשה להשגה נוטים בתי הדין הרבניים להתבסס על כך שנישואין אזרחיים אינם תופסים מבחינת ההלכה , ומתירים לה להינשא מחדש גם ללא גט . מאחר שבתי הדין הרבניים לא מכירים בתוקפם של נישואים שנערכו על-ידי רבנים רפורמים או קונסרבטיבים , זוגות שנישאו על-ידם בוחרים להינשא בנוסף לטקס הדתי גם בנישואים אזרחיים בחו"ל , ובדרך זו לזכות בהכרה של מדינת ישראל בנישואיהם . . 2 נישואים באמצעות שליח - יש מדינות , למשל פארגוואי , שאינן דורשות מבני הזוג המבקשים להינשא להגיע אליהן ומסתפקות בשליחת המסמכים המתאימים וייצוג בני הזוג באמצעות עו"ד מקומי כשליח שלהם . בדרך זו בחרו זוגות שלא יכלו לצאת מישראל מסיבות שונות , אולם בשנת 1988 הודיע משרד הפנים , כי אין הוא מכיר בנישואין בדרך זו . . 3 נישואים קונסולאריים - מאז התקופה המנדטורית יש לקונסולים נציגי מדינות זרות סמכות להשיא בישראל בני זוג שאחד מהם , לפחות , הוא אזרח המדינה שהקונסול מייצג . . 4 " ידועה בציבור" - בדרך זו בוחרים זוגות לחיות יחד ללא טקס דתי וללא רישום אזרחי , אך יש העורכים ביניהם חוזה נישואין באמצעות עורך דין . למרות שהם חיים כזוג נשוי , הם אינם נחשבים כנשואים מבחינת משרד הפנים ואינם רשומים כנשואים בתעודת הזהות . גם מבחינת ההלכה הם אינם נחשבים לנשואים , ובמקרה של פירוד אין צורך בגט . עם זאת , המדינה מעניקה להם את כל ההטבות הניתנות לזוגות נשואים , ומבחינת החוק הם זכאים לרשת זה את זה . . 5 טקס נישואים פרטי - טקס הנערך שלא באמצעות רב מטעם הרבנות וגם לא על-ידי פקיד מטעם המדינה , אלא על ידי עורך נישואין . עורך נישואין יכול להיות כל אדם , עורך דין וגם רב רפורמי או רב קונסרבטיבי . מאחר שרבנים שאינם אורתודוקסים אינם מ ?? רים לפי חוק הרבנות הראשית לצורך רישום נישואין , טקס הנישואין שהם עורכים נחשב לטקס פרטי ( על מעמדן של התנועות ראו עמ' . ( 102-101 * פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , . 19 . 11 . 2002

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר