עמוד:240

. 2 מרשם התושבים יכלול ציון דתו של אדם . לא הגענו להסכמה בעניין רישום הלאום . הצעת רות גביזון : רישום הלאום יימחק מן המרשם ומתעודת הזהות . הצעת יעקב מדן : יישאר רישום הלאום במרשם ובתעודת הזהות . אדם יוכל לציין כלאומו את " עם ישראל , " אם הוא בן לאם יהודייה , לאב יהודי , או שהתגייר . . 3 המבקש להירשם כיהודי בדתו יצהיר על בסיס יהדותו ויבחר בין שתי אפשרויות : בן לאם יהודייה או גיור . אם התגייר , יצוינו במרשם מועד הגיור , מקומו וזהות בית הדין המגייר . 4 ... בתקנות ייקבעו כללים להכרה בגיור : לא יוכר טכס גיור המבוצע שלא על-ידי בית דין הפועל מטעם קהילתו היהודית של המתגייר בזמן הגיור ... קהילה תיחשב יהודית , אם היא משתייכת לזרם המוכר על-ידי הממשלה , לאחר התייעצות עם נציגי הרבנות הראשית ועם נציגי הסוכנות היהודית" ( עמ' ( 14-13 ? לדיון 1 נציגי המפלגות הדתיות טענו , כי בפסק הדין בפרשת פסארו-גולדשטיין ( ראו עמ' ( 231 הפר בית המשפט העליון את הסטאטוס קוו בענייני דת . על מה מבוססת טענה זו ? האם אתם מסכימים עם הטענה ? נמקו את תשובתכם . 2 הן החרדים והן הרפורמים והקונסרבטיבים התנגדו להצעת התיקון של פקודת ההמרה . ציינו מה היו הנימוקים להתנגדות של כל אחת מהקבוצות . 3 בדברי ההסבר להצעת האמנה שגיבש עם פרופ' רות גביזון , כתב הרב יעקב מדן : " השתמשנו במושג ' בן לעם היהודי , ' שהוא מושג לאומי מעיקרו והגדרנו אותו על-פי זיקתו של העולה ללאום היהודי . ההגדרה מכירה ביכולתה של ההלכה ומסורת ישראל ... ליצור זיקה זו , אולם היא טוענת , שישנם גורמים נוספים הקשורים להווייתנו כאן ועכשיו היכולים ליצור זיקה כזו באופן עצמאי * . " הסבירו לאילו גורמים מתייחס הרב מדן ? האם הצעת האמנה עולה בקנה אחד עם פסיקות בג"צ בנושא הגיור ( ראו עמ' ?( 236-233 נמקו את תשובתכם . 4 אחת ההצעות לפתרון סוגיית הגיור הייתה להפריד הפרדה מלאה בין רישום הלאום בתעודת הזהות , לרישום הלאום במרשם האוכלוסין , באופן שכל מי שעבר גיור יירשם כיהודי בתעודת הזהות , ובמרשם האוכלוסין יירשם סוג הגיור שעבר . מהם היתרונות ומהם החסרונות של ההצעה ? מי יסכים , לדעתכם , להצעה זו ומי יסרב לה ? * רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל , המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אביחי , , 2003 שם , עמ' 159

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר