עמוד:239

ככל שתתגבש התפישה החילונית ... כך תיתפש היהדות החילונית כזרם יהודי לצד שלושה או ארבעה הזרמים הדתיים הקיימים . זרם זה עשוי להיות הגדול ביותר , והוא יכול לפתח לעצמו הליך לגיור חילוני כך שאופציה נוספת - לצד ההגדרה העצמית - תהיה התקבלות לזרם החילוני בתפוצות או בישראל ... ... רק הגורמים הדתיים מגדירים את מספר היהודים , ואין כל סיבה שכך יהיה גם במאה ה . 21- אני משוכנע שאם תונהג גישת ההגדרה העצמית ... נהיה עם גדול יותר וגם מושך יותר ... ( עמ' ( 159-156 . 2 מדברי יואל בן נון . בתוך : משה שטרן , " לדחות או לקרב , " ? נקודה מס' , 205 אייר תשנ"ז , עמ' 42-38 ... זוהי שעת דחק גדולה , וצריך ללכת על גיור רחב . לסדר ברית מילה באופן מסודר ושווה לכל נפש , ולהנהיג באופן המוני וחגיגי טקס של חידוש הברית פעמיים בשנה : ערב שבועות וערב יום-הכיפורים . דבר שיש בו ניצוץ של התרוממות הנפש , וזה אפשרי רק במעמדים גדולים מסוג זה ... ... כל מי שהשתתף בטקס יחתום על טופס , שינוסח בקפדנות ולאחר מחשבה , שבו הוא מקבל על עצמו דברים מרכזיים ביהדות . חלק נוסף בטקס יהיה גם קריאת " שמע ישראל" המונית . ( עמ' ( 40-39 . 3 רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל , המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אביחי , 2003 א . עקרון השבות ברמת חוק יסוד ייקבע : . 1 כל בן לעם היהודי זכאי לעלות ארצה . פרטים ייקבעו בחוק . [ ... ] . 4 בחוק יסוד זה " בן לעם היהודי" הוא : ( 1 בן לאב או לאם יהודיים על-פי ההלכה , או ( 2 מי שהצטרף לעם היהודי ואשר מתקיים בו אחד מאלה : א ) הוא מקיים אורח חיים יהודי . ב ) הוא נרדף בשל יהדותו . ובלבד שלא יהיה אדם בן לעם היהודי אם הוא רואה עצמו כבן דת אחרת . בהסדרים אחרים יפורט כי : . 5 השר הממונה , באישור הממשלה , יקבע קני מידה לקביעה של דרכי הצטרפות ושל מילוי תנאים א ו- ב . התנאי " מקיים אורח חיים יהודי" יכלול חיים על-פי ההלכה , או על-פי מסורת יהודית מוסכמת ... על קני מידה אלה לא תהיה ביקורת שיפוטית . [ ... ] ג . מרשם וגיור . 1 יוצהר במפורש כי הרישום מבוסס על הצהרת הנרשם , המבוססת על עובדות בנות הוכחה . הרישום עצמו אינו יוצר ראיה לנכונות האמור בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר