עמוד:236

בהיעדר הכרעה בחוק , המשיכה הסוגיה לעלות על סדר היום הציבורי , ואנשים שעברו גיור רפורמי או קונסרבטיבי בישראל חזרו ועתרו לבג"צ . אומנם השופטים הבהירו , כי אין הם עוסקים בסוגיה המהותית של הכרה בגיור לא אורתודוקסי הנערך בישראל , אבל בפועל התרבו המקרים שבהם העותרים נרשמו בסופו של דבר כיהודים הן במרשם האוכלוסין והן לעניין חוק השבות . כך , למשל , הורה בג"צ במרס 2005 לאפשר למי שהחל בגיור רפורמי או קונסרבטיבי בארץ לסיימו בחו"ל בלי שיצטרך לשהות פרק זמן כלשהו בקהילה שבה גויר . " ) גיורי קפיצה . ( " בנמקו את פסק הדין טען הנשיא ברק , כי " לא ברור מדוע ייגרע חלקם של גיורים על-ידי זרמים אחרים ביהדות , שכלפיהם יש לנקוט , גם על-פי עמדת המדינה , ביחס של שוויון . " ? ברק הבהיר , כי כל עוד לא אמרה הכנסת את דברה , יש לפתור את הבעיה במסגרת פירושו של חוק השבות , שלא קבע מהו הגיור הנדרש . לעומת זאת , השופט אדמונד לוי , שהיה בדעת המיעוט 7 ) נגד ( 4 טען , כי " הגיור בישראל אינו רק אקט פרטי , כי אם בעל השלכה ציבורית , ולפיכך טבעי שהענקת אזרחות תיעשה על-ידי רשות ממלכתית * " . מן העיתונות בג"צ נפל על השכל / ישראל רוזן ... בדרך זו [ של גיורי קפיצה ] מדינת ישראל , בחותמת בג"ץ , פתחה פתח הגירה לכל גויי העולם שנפשם חשקה באזרחות מערבית , בסל קליטה , בבריאות ממלכתית מתקדמת ובכל השאר . אין אומה , לדעתי , שפותחת את חוקי ההגירה שלה כך , ללא גבול ... מבלי שתוכל לומר מילת הגבלה אחת . בג"צ בפסיקתו ... גרם לפיחות אדיר , ממש לצניחה , בערך האזרחות הישראלית ... והוזיל כמעט לאפס את המחיר שבו ניתן לרכוש סל קליטה ... אמת ויציב כי כבר לפני מספר שנים קבע בג"ץ שגיור לא-אורתודוכסי שנערך ... בחו"ל לפני העלייה , יירשם כיהודי במירשם האוכלוסין ... החידוש ( ליתר דיוק : הכרסום ) העכשווי מתייחס לנוכרים שכבר נמצאים כאן . כל הלא-אזרחים השוהים במדינת ישראל , חוקית או לא חוקית , כבר חוגגים כל הדרך אל אולפן הגיור הלא-אורתודוקסי . 31 . 3 . 2005 ynet בפני המבקשים להתגייר עומדות כמה אפשרויות . במדינת ישראל פועלים עשרות אולפני גיור , חלקם במסגרת " המכון המשותף ללימודי יהדות" וחלקם במסגרת משרד החינוך והסוכנות היהודית . גם במסגרת הצבא קיימים קורסים המאפשרים לחיילים שאינם יהודים על-פי ההלכה להתגייר עוד במהלך שירותם הצבאי . המסלול הצבאי נפתח מתוך הנחה , שאם החיילים יידעו שהלימודים מתקיימים על חשבון השירות הצבאי , יגדל מספר המבקשים להתגייר . ואומנם , שיעור המתגיירים במסגרת צה"ל , נכון ליולי , 2004 היה גבוה מזה של המתגיירים במסגרות האחרות , אולם עדיין נמוך באופן יחסי למספר החיילים הנזקקים לגיור . כאמור , למרות מגוון האפשרויות , מספר המתגיירים בפועל הוא קטן יחסית כ 5 , 000- גיורים בממוצע בשנה . רוב המתגיירים הם עולים מאתיופיה , ורק פחות מרבע הם עולים מחבר המדינות . מספרם של העולים מחבר המדינות הבוחרים בגיור נותר קטן יחסית גם לאחר פסיקת בג"צ מפברואר 2002 שבה הוכר הגיור הרפורמי והגיור 1 לפי נתונים שפרסם צה"ל , כ 1 , 200- חיילים היו רשומים בקורסים לקראת גיור בשנת , 2004 אך רק 452 מתוכם התגיירו . "* בג"צ הכיר ב'גיור קפיצה' לא אורתודוקסי , " אתר , ynet חדשות 30 . 3 . 2005

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר