עמוד:228

התיקון לחוק השבות הכיר במציאות של נישואי תערובת , ולכן אפשר לילד ולנכד של יהודי , גם אם אינו יהודי לפי ההלכה , ליהנות מהזכויות שמקנה חוק השבות . זאת , מתוך תפיסה שמי שנרדף על-ידי הנאצים בשל היותו יהודי , מן הראוי לאפשר לו לעלות כיהודי למדינה יהודית . באמצעות התיקון לחוק השבות נפתח פתח לעלייה של מאות אלפי אנשים שהגיעו לישראל בשנות ה90- ממדינות חבר העמים . בין העולים היו כאלה שראו את עצמם שייכים לעם היהודי , למרות שאינם יהודים לפי ההלכה , אך היו גם עולים נוצרים שעלו לישראל רק על בסיס ה ? רבה המשפחתית . בנוסף לחוק השבות תוקן גם חוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה . 1965- מתוך חוק השבות ( תיקון מס' , ( 2 תש"ל * : 1970- . 1 בחוק השבות , תש"י , 1950- אחרי סעיף 4 יבוא : 4 א . ( א ) הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות , תשי"ב , 1952- וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר , מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי , לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי ; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון . 4 [ ... ] ב : לעניין חוק זה , "יהודי" - מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר , והוא אינו בן דת אחרת . 3 [ ... ] " . בחוק מרשם האוכלוסין , תשכ"ה , 1965- אחרי סעיף 3 יבוא : 3 א . ( א ) לא יירשם אדם כיהודי לפי לאומו או דתו , אם הודעה לפי חוק זה או רישום אחר שבמרשם , או תעודה ציבורית , מראים כי הוא אינו יהודי ... ( ב ) לעניין חוק זה וכל רישום או תעודה לפיו , " יהודי" - כמשמעותו בסעיף 4 ב לחוק השבות , תש"י . 1950- משמעות התיקון של חוק השבות ושל חוק מרשם האוכלוסין התבררה כשבני הזוג שליט עתרו בשנית לבית המשפט . הפעם הם ביקשו לרשום את ילדם השלישי במרשם האוכלוסין כיהודי , או לחלופין כבן הלאום העברי . בקשתם נדחתה על-ידי משרד הפנים על-סמך סעיף 3 א לחוק מרשם האוכלוסין הנ"ל . השופטים פסלו גם את הצעתם החלופית בנימוק שהמונחים " עברי" ו"יהודי" הם בעלי משמעות זהה , ובית המשפט לא יכול לתת את ידו לעקיפת החוק בדרך זו . עם זאת , הם הבהירו כי העניין הנדון נוגע רק לרישום לפי חוק ואין בכך כדי לקבוע דבר לגבי הרגשתו הפנימית של האדם בדבר השתייכותו הלאומית . ** הצעתו החלופית של שליט הייתה חלק מגל של עתירות נגד התיקון לחוק השבות , שבהן ביקשו העותרים להמיר את הגדרת הלאום היהודי בהגדרה שאין בה מרכיב דתי כמו "ישראלי" או "עברי . " * ספר החוקים תש"ל , עמ' . 34 ** בג"צ , 18 \ 72 שליט נגד שר הפנים , פ"ד כ"ו , ( 1 ) עמ' . 334

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר