עמוד:224

. 2 אנדרי נהר 1 ... אי אפשר להכחיש באיזו דרך שהיא את האופי הדתי של הגדרת הזהות היהודית . אין כניסה ליהדות כי אם הדרך המוכרת ע"י הדת ( לידה מאם יהודיה או גיור …( ... העיקרון הזה משווה למדינת ישראל את מעמדה היהודי ואת ערכה היהודי ... ... מן הנ"ל יוצא : א ) שאין לשום ועדה ממשלתית סמכות להחליט מיהו יהודי ומי לא יהודי . ב ) שההחלטה הזאת דווקא מסמכותה של הרבנות . ( עמ' ( 245-244 . 3 אהרון צייטלין ? יש לקבוע , כי במדינת ישראל המושג המדיני-אזרחי הוא : ישראלי , ואילו יהודי הוא - לא רק בחוץ לארץ , כי אם גם במדינה - מושג דתי בראש וראשונה , הכולל גם משמעות לאומית בתוקף העובדה שדת ישראל דת לאומית היא ... … אין המושג יהודי עשוי להיות שונה במדינת ישראל משהוא בגולה , שאם כן נהיה לשני עמים . הואיל והמירשם מירשם אזרחי הוא , הרי שדווקא משום כך אין לשלטון כל רשות לרשום ילד כיהודי , אם אין הילד יהודי במובן היחידי הנכון של מושג זה - המובן הדתי המקובל באומה . ואם יטול לו השלטון רשות זו , אינו אלא מתערב בתחום שאיננו שלו , בתחום החיים הדתיים , ויהא בכך משום כפייה אנטי דתית … ( עמ' ( 273 . 4 ? יוסף דב הלוי סולובייצ'יק השאלה שעלתה על הפרק בדבר מירשם תינוקות שנולדו מאמהות נכריות שלא נתגיירו כדת וכדין אינה צריכה לפני ולפנים ... ... האם קובעת את קדושת הולד ואת השתייכותו לכנסת ישראל ... לפיכך אי אפשר לקטן או לגדול להחשב או להרשם כיהודי אם אמו נכריה היא , והוא לא נתגייר כדת משה וישראל . הצהרת ההורים או המבוגר בעצמו לא מעלה ולא מורידה . הלכות אלו הן בבחינת יסודות התורה והמצוה ואינן זקוקות להסבר ולביאור ... מאד תמהים אנו למה תבא ממשלת ישראל ותקצץ בנטיעות ותנסה לקעקע את בירת היהדות העתיקה שנתקדשה בדמיהם וביסוריהם של דורות קדומים אשר רק הודות להם נשמר יחודנו כעם קדוש המקושר בחבלי אהבה עזה וקדושה לארץ הקודש . האם מחורבנה של קדושת ישראל ת ? נה מדינת ישראל ... ? ( עמ' ( 248-247 . 5 אפרים אלימלך אורבך 4 כיהודי שומר מצוות מחייבת אותי הכרעת ההלכה הפסוקה בכל הנוגע ודיני אישות ודיני גיור … [ אך ] לא אסתמך בדברי על מקורות ההלכה אלא רק על שקולים צבוריים לאומיים בלבד … מה יהיה גורלו של צעיר שנרשם כיהודי על יסוד " רצון הוריו" בלבד והוא ירצה לבוא בברית נשואין עם בת ישראל כשרה ואז יתברר לו , שהוא רק היה רשום כיהודי ... ? הצעיר הרשום כיהודי יגלה פתאום שאינו יהודי ויחוייב בקבלת היהדות כדת וכדין . 1 אנדרי נהר ( 1988-1914 ) היה איש רוח וחוקר . פרופסור ליהדות באוניברסיטת שטרסבורג ואחד ממנהיגיה הרוחניים של יהדות צרפת . ? אהרון צייטלין ( 1973-1898 ) היה משורר עברי-יידי והוגה דעות . פרופסור לספרות עברית ב"בית המדרש לרבנים באמריקה . " ? יוסף דב הלוי סולוביצ'יק . ( 1993 -1903 ) היה איש הגות והלכה . הרב סולוביצ'יק היה ממנהיגי היהדות האורתודוקסית בארצות-הברית . 4 אפרים אלימלך אורבך . ( 1991-1912 ) היה חוקר תלמוד וספרות רבנית ופרופסור לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר