עמוד:223

45 מ"חכמי ישראל" ענו לפנייתו של בן-גוריון . 37 מהם תמכו בעמדה הדתית האורתודוקסית , לפיה ההלכה היא הבסיס היחיד להגדרת הזהות היהודית , ואילו השאר הגדירו את הזהות היהודית כזהות אתנית תרבותית , או כזהות לאומית . עוד בטרם התקבלו התשובות , הודיע בן-גוריון על ביטול הנחיות השר בר-יהודה , ובדצמבר 1959 קמה ממשלה חדשה , שגם חברי המפד"ל חזרו והצטרפו אליה . חיים משה שפירא ( מפד"ל , ( שמ ? נה לשר הפנים , פרסם בינואר 1960 הנחיות חדשות לעניין רישום פריטי דת ולאום במרשם האוכלוסין . לפי ההנחיות החדשות יירשם כיהודי : " מי שנולד לאם יהודייה ואינו בן דת אחרת , או מי שנתגייר כהלכה " . ההנחיות נשמרו בסודיות ולא הובאו לאישור הממשלה או הכנסת . מגוון דעות פנייתו של דוד בן-גוריון ל"חכמי ישראל" בעניין " מיהו יהודי" ותשובותיהם . 1 מתוך מכתבו של דוד בן-גוריון ל"חכמי ישראל , " אליעזר בן-רפאל , זהויות יהודיות , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , תשס"א אני פונה אל כבודו בעקבות החלטה אשר ממשלת ישראל קיבלה ביום , 15 . 7 . 58 ואשר לפיה מונתה ועדה מורכבת מראש-הממשלה , שר המשפטים ושר הפנים , שתבחון הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם , גם האב וגם האם , רוצים לרשום ילדיהם כיהודים ... ... יש אומרים שמאחר והמירשם הוא אזרחי ואינו משמש לצרכים דתיים ... הרי אין לנהוג לענין מירשם זה לפי קנה מידה דתי דווקא ; ויש אומרים שמאחר שאין להפריד בין " דת" ו"לאום , " ומכיוון שהשתייכות דתית היא מטבע ברייתה שאלה דתית , יש לנהוג לפי קנה המידה הדתי דווקא , גם ברישום הלאום וגם ברישום הדת ... להבנת הבעיה בשלמותה יש לציין ארבעה שיקולים : א . במדינת ישראל הובטח , גם במגילת העצמאות וגם בכל קוי-היסוד של הממשלות שהיו עד כה ... העקרון של חופש המצפון ודת , ונאסרה בישראל כל כפיה דתית או אנטי-דתית ... ב . ישראל משמשת בימינו מרכז לקיבוץ גלויות … ויש לעשות מאמצים להגביר את המשותף והמאחד , ולעקור במידת האפשרות את המפריד והמרחיק . ג . אין הקיבוץ היהודי בישראל דומה לקיבוץ יהודי בגולה . אין אנו פה מיעוט הנתון ללחץ של תרבות זרה , ואין פה חשש של התבוללות של יהודים בקרב לא-יהודים … אלא להיפך ... נשואי תערובת הבאים הנה ... מביאים למעשה לידי התמזגות גמורה עם העם היהודי . ד . ... אין העם בישראל רואה עצמו כאומה נפרדת מהיהדות בגולה , אלא להיפך ... ובקוי-היסוד של הממשלה נאמר לא במקרה , כי הממשלה תדאג " להעמקת התודעה היהודית בקרב הנוער הישראלי ... ולהגברת זיקתו המוסרית ליהדות העולמית מתוך הכרת שותפות הגורל והרציפות ההיסטורית המאחדת את יהודי כל העולם לדורותיהם ולארצותיהם " . ( עמ' ( 141-139

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר