עמוד:219

? לדיון 1 מהם הערכים שהנחו כל אחד מחברי הכנסת בעת הדיון בכנסת על גיוס בנות ? 2 אילו מהטיעונים שנשמעו בוויכוח בכנסת ב1949- תקפים גם כיום , ואילו היו נכונים רק לשעתם ? נמקו את תשובתכם . 3 מהי , לדעתכם , נקודת המחלוקת העיקרית בוויכוח על גיוס בני ישיבות ? על גיוס בנות ? 4 באוקטובר 2002 אישרה ועדת הכנסת המיוחדת לחוק טל תיקון לפיו ישרתו בחורי ישיבות שבועיים בשנה במסגרת המשמר האזרחי . האם , לדעתכם , יכול התיקון להתקבל על דעת החרדים ? נמקו את תשובתכם . היעזרו בפרק , 6 עמ' . 91-79 5 לא אחת עלו הצעות לאפשר לכל בת , ולא רק לבת דתית , לבחור בין מסגרת של שירות צבאי למסגרת של שירות לאומי . האם אתם מסכימים עם הצעה זו ? נמקו את עמדתכם . 6 מהי עמדתכם בנושא גיוס בחורי ישיבות וגיוס בנות לצה"ל ? נמקו את תשובתכם בעזרת מגוון הדעות שהובאו בפרק , פסקי הדין והמלצות ועדת טל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר