עמוד:217

1 . 3 עדה מימון , ( מפא"י , ( דברי הכנסת הראשונה , מושב ראשון , ישיבה ע"ו , ספטמבר 1949 ... ישנם איסורים שאבד עליהם כלח ואין להם כל רמז בתורה … האשה העברית גילתה יכולת רבה בכל שטחי החיים בארץ . האשה היא שותפה בכל בנין ומפעל שקם בארץ הזאת ... היא ידעה ותדע גם להבא לחונן בזיעתה את עפרות הארץ ובשעת מלחמה - גם בדמה ... החובה לבנות את המולדת מחדש - מצוות עשה זו מוטלת על העם העברי … אין אנו מכירות ברשותו של מישהו להתיר או לאסור לא חובות ולא זכויות לגבי האשה . ( עמ' ( 1560 . 4 זרח ורהפטיג ( החזית הדתית המאוחדת , ( מדברי הכנסת הראשונה , מושב ראשון , ישיבה ע"ו , ספטמבר 1949 ... אינני יודע , מדוע דווקא אנו המתנגדים לגיוס נשים צריכים להצטדק ולהגן על דעתנו בשעה שבעולם כולו , אין אף מדינה אחת שיש בה גיוס חובה של נשים . הערות רבות נשמעו נגדנו בשאלה זו , שמענו שאנו רוצים להחזיר את היהודים לתקופת ימי-הביניים ... שרוצים אנו להחזיר את הגלגל אחורנית . אני חושב , שאם כל העולם כולו רוצה לנהוג בשאלה זו כפי שנהגו בימי-הביניים , הרי כנראה שיש סיבה מוצדקת וחשובה לכך ושגם אנו צריכים להתחשב עם הסיבות החשובות האלה ... ... אני רוצה להגיד שהתנגדותנו לגיוס הנשים באה משום שאנו רואים בו סכנה למילוי התפקיד העיקרי של האישה : תפקיד האם בישראל . אנו סבורים ... שחבויות בזה [ בגיוס ] סכנות לקיומנו ולהתפתחותנו כמדינה וכעם ... ואנו רואים במגמה זאת , להנהיג גיוס חובה לאשה גם בימי שלום , סכנה לשלמות חיי-המשפחה שלנו , טהרתה והתפתחותה . ( עמ' ( 1559 בשנת 1953 התקבל בכנסת חוק שירות לאומי , שחייב כל בת בין הגילים 26-18 שקיבלה פטור מחובת שירות הביטחון מטעמים שבמצפון או מטעמים שבהכרה דתית , בשירות לאומי של 24 חודשים . מתוך חוק שירות לאומי , תשי"ג * 1953- . 1 בחוק זה - " בת שירות" פירושו - אשה שפוטרה מחובת שירות בטחון לפי סעיף ) 11 ד ) לחוק שירות בטחון , תש"ט , 1949 - והיא באחד הגילים מ18- עד 26 ועד בכלל ; " שירות לאומי" פירושו - אחד מאלה : . 1 שירות בעבודה חקלאית או בהכשרה חקלאית , אם בישוב חקלאי דתי , אם במוסד חקלאי דתי ; . 2 שירות עבודה למען צבא-הגנה לישראל , או שירות עבודה אחר למען ביטחון המדינה ; . 3 שירות במחנה עולים , במעברה או במוסד לחינוך , לסעד או לטיפול רפואי ; . 4 שירות עבודה במוסד אחר של המדינה , שנקבע על-ידי השר כמוסד לצורך זה ; 1 עדה מימון ( 1973-1893 ) הייתה ממנהיגות תנועת הפועלות וממייסדות ההסתדרות הכללית . בשנת 1930 הקימה את משק הפועלות " עיינות" ועמדה בראשו שנים רבות . * ספר החוקים תשי"ג , עמ' . 163

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר