עמוד:216

מתוך חוק שירות בטחון , תש"ט * 1949- . 11 [ ... ] פטור . [ ... ] ( ב ) פטורות מחובת שירות בטחון [ שירות סדיר או שירות מילואים ( 1 ) : [ אם לילד ; ( 2 ) אשה הרה . ( ג ) אשה נשואה פטורה מחובת שירות סדיר . ( ד ) יוצא צבא , אשה , שהצהירה כי טעמים שבמצפון או טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה ( ד ) מלשרת בשירות בטחון , תהיה פטורה מחובת שירות בטחון , באופן שייקבע בתקנות . מדברי הכנסת מתוך הדיון בגיוס בנות . 1 דוד בן גוריון , מפא"י , דברי הכנסת הראשונה , מושב ראשון , ישיבה ע"ו , ספטמבר 1949 אין האישה פסולה לשום שירות , אין היא משוללת שום זכות , ואין היא פטורה משום חובה , אלא אם כן הדבר פוגע באימהותה ... ... אין להטיל על האישה תפקידים שאינם מתיישבים עם האימהות ... אבל הרמת קרן האימהות אינה אומרת הפליה נגד האשה ... ... לא נבנה את עתידנו במתכונת עברנו בגולה ... עתידנו לא ייתכן בלי שהאישה תמלא בו תפקיד אחראי ואקטיבי בכל שטחי חיינו . תורת ישראל היתה תמיד תורת-חיים , ובדבר שיש בו פיקוח נפש אין מתחשבים אפילו עם קדושת השבת . אין פיקוח נפש גדול יותר מצרכי הבטחון , הבטחון מחייב שהאשה תתאמן בשימוש בנשק , כשם שהוא מחייב שתקבל הכשרה חקלאית ; בלי שיתוף האשה לא נבנה , לא נפריח השממה ולא נקיים הבטחון . ( עמ' ( 1568 . 2 שר הסעד יצחק מאיר לוין ( אגו"י , ( דברי הכנסת הראשונה , מושב ראשון , ישיבה ע"ב , אוגוסט 1949 ... היהדות החרדית במדינה סבורה שמגמת גיוס נשים לצבא עומדת בסתירה מוחלטת לרוח ישראל ... דבר אחד ברור : גם לאלה הסבורים , שעם ישראל מחוייב לחקות את מנהגי הגויים , במקום לעצב את חייו ברוחו המקורית , יש לומר , שכמעט אין מדינה בעולם שחובת גיוס נשים נהוגה בה . אומנם לא נעלם ממני מצבנו הקשה והבלתי - בטוח עדיין מבחינה צבאית-מדינית ... ואף-על-פיכן , אין אני סבור , שגיוס הנשים הכרח הוא לנו ... ... סבורני , שכל הדיבורים על שוויון האשה אינם אלא חיקוי למה שנעשה במדינות אחרות ... עובדה היא , שגבר ואשה הם בעלי תכונות אחרות בתכלית , ואך איוולת היא להתעלם מעובדה אלמנטרית זו . ( עמ' ( 1446 * ספר החוקים תש"ט , עמ' . 271

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר