עמוד:212

בציבור החרדי היו התגובות חלוקות בין אלה שראו בהמלצות הוועדה צעד ראשון לקראת גיוס בחורי ישיבות , לבין אלה שתמכו בהן מתוך חשש שאם ההמלצות לא יתקבלו , ייפתר הנושא בדרך שתהיה קשה יותר לחברה החרדית . המלצות ועדת טל גובשו להצעת חוק מטעם הממשלה " חוק דחיית שירות ביטחון ( הוראת שעה ) - התש"ס , 2000 - והיא אושרה על-ידי מליאת הכנסת בקריאה ראשונה . אולם , המפלגות החרדיות עיכבו את המשך תהליך החקיקה עד שפג תוקף המועד שבג"צ קבע להסדרת הנושא . בית המשפט העליון , שהיה מודע לקשיים בחקיקה , נענה לבקשות החוזרות ונשנות להארכת המועד שנתן לכנסת להסדיר את הנושא . בינתיים , הוחלט על פיזור הכנסת ה15- ושר הביטחון נאלץ לבקש בפעם הרביעית מבית המשפט העליון להאריך את משך ההשהיה . הפעם סירבו שופטי בג"צ לבקשה . השופט אהרון ברק , שביטא את דעת הרוב , הסביר כי " יש גבול לכוחו של ביתהמשפט לשמר מצב בלתי חוקי … [ השנתיים שחלפו מאז ההחלטה המקורית ] זהו זמן מספיק להיערכותו של הצבא * " . בתגובה לפסיקת בג"צ הזדרזה הכנסת ה15- לחוקק הוראת שעה שתאפשר באופן זמני את המשך המצב הקיים . נגד הוראת השעה הזו עתרו בפברואר 2002 לבג"צ חברי כנסת ממרצ ושינוי ונציגים מתנועת " התעוררות . " הם טענו כי החוק סותר את עקרון השוויון ועל כן אינו הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . ** העתירות נדחו פה אחד הן בנימוק שהוראת השעה היא במהותה חוק זמני והן מפני שהשופטים התרשמו כי ועדת הכנסת פועלת בקצב סביר לקידום החקיקה בנושא . ואכן , ביולי 2002 התקבלה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק שהתבססה על מסקנות ועדת טל . קבלת החוק לא הייתה " המילה האחרונה" בסוגיה . העובדה שמאז נכנס החוק לתוקף רק מיעוט מקרב החרדים בחר ב"שנת הכרעה" ומיעוט מבוטל בחר בגיוס , הביאה לחידוש העתירות בנושא . ברוב של חמישה שופטים נגד ארבעה פסק בג"צ במאי 2006 כי החוק פוגע בשוויון וכי קשה להשלים עמו " אך אין בקביעה זו בלבד כדי לעורר בעיה באשר לחוקיותו של החוק . " החוק , שניתן מלכתחילה לפרק זמן של חמש שנים , אמור לפקוע ביולי 2007 ואז תידרש הכנסת לדון מחדש בנושא . * בג"צ , 3267 / 97 אמנון רובינשטיין ואח' נ' שר הביטחון , פ"ד נ"ה , ( 2 ) עמ' , 255 שם עמ' . 263 ** בג"צ , 24 / 01 יהודה רסלר ואח' נגד כנסת ישראל ואח ; ' בג"צ , 26 / 01 ח"כ יוסף פריצקי ואח' נגד יו"ר הכנסת ואח ; ' בג"צ , 1984 / 01 ח"כ רן כהן ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה ואח , ' פ"ד נ"ו , ( 2 ) עמ' . 699

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר