עמוד:209

מגוון דעות מתוך העדויות שנשמעו בפני חברי ועדת טל . 1 פרופ' אסא כשר , הועדה לגבוש ההסדר הראוי בנושא בני ישיבות , דין וחשבון כרך א , ניסן התש"ס , אפריל 2000 ... שירות החובה בצבא הוא פגיעה רחבה ומשמעותית בחופש של האזרח , אשר בראשה הסיכון לחיים . לפגיעה כה קשה בחופש האזרח חייבת להיות הצדקה ברורה ומובהקת . התנאים לכך הם שניים : האחד - שיש כורח נסיבות המחיב זאת , הוא הצורך להגן על חיי האזרחים ובטחונם ... והשני - שהסדר השירות מופעל בהגינות , דהינו שחובת השירות מוטלת באותה צורה ובאותו היקף . כל סטיה מהדגם השוויוני היא בעיתית … ... מי שמבקש לעסוק בלימודים תורניים חייב להיות כפוף למגבלות להן כפופים כל היתר ... אין מקום לפטור מטעמי דת במדינה דמוקרטית , אלא אם כן ניתן פטור לכל מי שבידו נימוק מקביל ... … ההגינות איננה סתם עוד עקרון בסל העקרונות של הדמוקרטיה . היא אבן השתיה של הדמוקרטיה . חריגה מההגינות במקום אחד משמיטה את ההצדקה להגינות כולה . ( עמ' ( 53 1 . 2 הרב אהרון ליכטנשטיין , ראש ישיבת ההסדר " הר עציון , " הועדה לגבוש ההסדר הראוי בנושא בני ישיבות , דין וחשבון כרך א , ניסן התש"ס , אפריל 2000 ... העיסוק בתורה הוא ערובה לזהות ולעתיד העם היהודי , והיעוד הלאומי והתרומה הלאומית של לימוד התורה הם החייבים לעמוד בבסיס כל הסדר של פטור , אם יהיה ... [ אבל ] ... לצד העיסוק בתורה קיים גם הערך של גמילות חסדים , וגמילות החסדים התובענית ביותר היא השירות הצבאי . מתוך כך ישנה חשיבות רוחנית וערכית ברמת הכלל והפרט כאחד , לשירות הצבאי ... אולם מעבר לכך , מכיוון שמדובר במשימה שהיא חובה לאומית כלפי אחרים , אין שיקול לימוד התורה יכול להיות שיקול של ממש ... ... אין גם ליחס חשיבות , בהקשר זה , להלכה שאין מפסיקים תלמוד תורה כדי לקיים מצווה שיכולה להעשות בידי אחרים . תאורטית , ניתן להחיל גישה זאת גם על מצוות השירות בצבא , אך לומר שציבור שכבר נושא בעול יוטל עליו עול נוסף כדי שאחרים יוכלו ללמוד תורה , כשהנטל הוא נטל שיש עמו סיכון חיים , זהו ענין שאין לקבלו ; מכאן , שעל הציבור החרדי להיות פתוח לרעיון של שירות צבאי , בשלב כלשהו ובצורה כלשהי ... ... פטור לציבור מסוים שיוכל לשמור את התורה ואת לימוד התורה , הוא מוצדק . אך זה שונה מתביעת הזכות ברמה האישית . שאלת היקף הפטור ובאיזו מידה להפעילו היא שאלה אחרת ... ( עמ' ( 55-54 ... היה רצוי מאוד לראות הדברות רחבה יותר , גם בגלוי , עם ראשי הישיבות ועם מחנכי הציבור החרדי , אשר חייבים להכיר בכך שהמסר לפיו כולם צריכים ללמוד ויהיו גדולים בתורה הוא מוגזם ... וכי בשורה התחתונה ראוי , על כן , לפתור את הבעיה מתוך הדברות ולא מתוך כפיה . ( עמ' ( 55-54 1 אהרון ליכטנשטיין כיהן החל משנת 1970 ועד לפרישתו כראש ישיבת ההסדר באלון שבות , לצד הרב יהודה עמיטל . הרב ליכטנשטיין הוא בעל תואר דוקטור לספרות אנגלית ונחשב לתלמיד מובהק של הרב יוסף דב סולובייצ'יק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר