עמוד:208

שהסוגיה כולה שוב אינה יכולה למצוא את הסדרה הנורמטיבי בדחיית גיוס הניתנת על-ידי שר הביטחון ? האם לא נובע מהמציאות הניצבת בפנינו כיום , כי הסוגיה כולה צריכה למצוא את פתרונה בדבר חקיקה של הכנסת , אשר יוכל להתמודד עם מלוא המורכבות של הבעיה " ... ? ( עמ' ( 490 השופטים תבעו מהכנסת להסדיר את עניין הפטור בחוק , שכן " מצב הדברים , כפי שהוא ניצב בפנינו היום , מחייב פתרון חקיקתי מבית מדרשה של הרשות המחוקקת . על רקע מספרם ההולך וגדל של תלמידי ישיבה ש'תורתם אומנותם , ' המקבלים דחיית שירות צבאי , ולימים פטור משירות צבאי ; על רקע הקרע בחברה הישראלית בשאלת דחיית גיוסם של תלמידי ישיבה ש'תורתם אומנותם ; ' על בסיס הבעיות המשפטיות והרקע האידאולוגי והחברתי הקשה שבבסיסן , ולאור הצורך לתת להן פתרון לאומי כולל , נדרשת מעורבותה של הכנסת למצוא פתרון לבעיה קשה זו " . ( עמ' ( 530 1 ועדת טל כללה בנוסף לשופט צבי טל את מזכיר הממשלה - עו"ד יצחק הרצוג , עו"ד יעקב ויינרוט - עוזר שר הביטחון מר חיים ישראלי , האלוף במילואים משה נתיב - לשעבר ראש אגף כוח אדם בצה"ל , ניצב בדימוס ישראל סדן - ראש עיריית חדרה , עו"ד רחל סטביצקי - המשנה ליועצת המשפטית למערכת הביטחון , עו"ד יהושע שופמן והרבנים מרדכי קרליץ - ראש עיריית בני ברק , והרב אשר טננבוים - מזכיר ועד הישיבות בארץ-ישראל , שסירב לחתום על הדו"ח . ועדת טל עד מהרה התברר , כי הסדרת גיוסם של תלמידי הישיבות בחקיקה ראשית , כפי שמתחייב מפסיקת בג"צ , יוצרת בעיה חברתית ופוליטית סבוכה . במאי 1999 נערכו בחירות חדשות לכנסת ה15- וראש הממשלה הנבחר , אהוד ברק , נאלץ בכורח ההסכמים הקואליציוניים עם המפלגות החרדיות לדחות את החקיקה בנושא . במקום לחוקק חוק בנושא , הוא מינה ועדה , בראשות השופט בדימוס צבי טל , שתפקידה היה לגבש המלצות ל"הסדר ראוי" בנושא גיוס תלמידי ישיבות . בכתב המינוי התבקשו חברי הוועדה להתייחס לכך " שהפטור או הדחיה האמורים יוכלו לחול על בני ישיבות , ללא הגבלה במספרם [ של הנהנים מהסדר זה ] הואיל וככלל אין כוונה למנוע מבני ישיבות להמשיך בלימודיהם . " … כמו כן , הוטל עליהם " לבחון ולהמליץ לשר הבטחון על ... פיתוח מסגרות ומסלולים לחלק מבני הציבור החרדי . בכלל זה תיתכן הורדת גיל הפטור משירות צבאי ... והכשרות רלבנטיות לבני הציבור החרדי שיבחרו להשתלב במעגל העבודה * " ... עבודת הוועדה החלה באוגוסט 1999 ונמשכה שבעה חדשים . במהלכם הוצגו בפני חבריה נתונים מספריים , נבחנו היבטים חברתיים , משפטיים וכלכליים ונשמעו עדויות המייצגות עמדות שונות . * מתוך כתב המינוי של חברי הוועדה , דו"ח ועדה טל כרך ב , 1- עמ' . 2-1 הדו"ח המלא מופיע באתר הכנסת : מסמכים בעלי עניין www . knesset . gov . il / השופט צבי טל מגיש את דו"ח ועדת טל לראש הממשלה אהוד ברק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר