עמוד:207

מן המשפט דחיית הגיוס במבחן בג"צ . 1 בג"צ , 910 / 86 י' רסלר נ' שר הביטחון , פ"ד מ"ב , ( 2 ) עמ' 441 נשיא בית המשפט העליון , השופט אהרון ברק , קבל את טענת העותרים , שגיוס בני ישיבות יקל על נטל המילואים שלהם ולכן יש להם זכות עמידה . זכות זו הוכרה גם מתוקף העובדה שהם העלו בעיה בעלת אופי חוקתי מובהק . ברק היה סבור כי : " עניין לנו בבעיה חוקתית , בעלת אופי ציבורי , שיש לה נגיעה ישירה לשלטון החוק , ושבה אין לאדם אחר מעמד טוב ממעמדם של העותרים " . ( עמ' ( 472 השופט ברק לא ראה בהיבטים הציבוריים והפוליטיים סיבה למנוע את הדיון בעתירה , שכן " גם נושא בעל אופי ציבורי מובהק … ואשר עלול לעורר סערה ציבורית , הינו שפיט . רק בדרך זו ניתן לשמור על קיום החוק על-ידי הרשות המבצעת " . ( עמ' ( 473 עם זאת , הוא הדגיש : ... " ההכרעה השיפוטית בעתירה שלפנינו אינה עוסקת בהיבט האידיאולוגי ... איננו מכריעים בשאלה , אם ראוי לדחות שירות לבחורי ישיבה , אם לאו ... אנו מכריעים אך בשאלה , אם יש לו , לשר הביטחון , סמכות לדחות שירותם של בחורי הישיבה , אם הוא שקל בעניין זה שיקולים ענייניים , ואם החלטתו הינה החלטה סבירה " . ( עמ' ( 498 בסופו של הדיון פסקו השופטים , כי אין לראות את החלטתו של שר הביטחון כ"בלתי סבירה , " אולם הם רמזו , כי אין זאת אומרת שכך יהיה גם בעתיד . הם דחו את העתירה מאחר שהעותרים לא הצליחו להוכיח כי שר הביטחון פעל שלא כדין . עם זאת , חזרו השופטים והדגישו כי " אם מספרם של אלה ששירותם נדחה בשל לימודי תורה ילך ויגדל , עד שהוא יקיף מספר רב ביותר של יוצאי צבא , באופן שהביטחון נפגע , יגיע בוודאי רגע שבו נאמר , כי ההחלטה לדחות את הגיוס הינה בלתי סבירה ודינה להיפסל " ... ( עמ' ( 506 . 2 בג"צ 3267 / 97 רובינשטיין ואח' נ' שר הביטחון , פ"ד נ"ב , ( 5 ) עמ' 481 בפסק הדין הזה הבהיר נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק , כי אופייה המיוחד של שאלת גיוסם של בחורי ישיבה מחייב כי ההכרעה העקרונית תיעשה על-ידי בית הנבחרים ולא על-ידי שר הביטחון . ברק הסביר כי " ההשלכות החברתיות של ההסדר הן מרחיקות לכת : נוצר קרע עמוק בחברה הישראלית , תוך תחושה הולכת וגוברת של חוסר שוויון . חלקם של תלמידי הישיבות - אלה שאינם מצליחים להשתלב בצורת הלימודים של " תורתם אומנותם" - נקלעו למצב ללא מוצא ; הם אינם לומדים , שכן ההסדר אינו מתאים להם ; הם אינם עובדים , שכן אין הם רוצים לחשוף את אי-עמידתם בתנאי ההסדר . התוצאה הינה הפרת חוק נמשכת , דלות אישית ופגיעה בשוק העבודה . השאלה הניצבת לפנינו היום הינה , אם השלכות אלה ואחרות אינן חוצות את הגבול שבו ' הכמות עושה איכות . ' האם לא מתבקשת מהמצב הסבוך שאליו נקלעה החברה הישראלית המסקנה ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר