עמוד:205

הצעות לפתרון המחלוקת העובדה שההסדר לדחיית הגיוס נותר בסמכותו המנהלית של שר הביטחון ולא ע ? גן בחקיקה ראשית גרמה לכך שהנושא יעלה על סדר יומה של הכנסת לעתים קרובות . בשנות ה50- וה60- לא חלו תמורות משמעותיות בנושא . עדיין היה מדובר בכמה מאות בחורי ישיבות , וההחלטות בעניינם התקבלו על-ידי ראש הממשלה ושר הביטחון . גם ועדת שרים שמינה שר הביטחון דאז , משה דיין , בשנת , 1968 הגיעה למסקנה כי הסדר הדחייה יימשך במתכונת דומה לזו שהייתה נהוגה עד לאותו מועד . דיין הסביר : " לא הייתי מציע למדינת ישראל להסתבך עם חוגים המאמינים אמונה שלמה בלימוד תורה ולגייס אותם על כרחם לצה"ל … ולא הייתי מציע שבגלל גיוס קומץ קטן של בני ישיבות ננפץ אמונה זו * " ... * סופר " הארץ" בירושלים , " דיין : הערבים חלשים מלצאת למלחמה בלי תמיכה נמרצת של מעצמה גדולה , " ריאיון לעיתון הארץ , © . 7 . 2 . 1968 כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע"מ . ... וכי הבדל יש בין שבאותה שעה הוא מתבטל מתלמוד-תורה או שאינו מתבטל ? ואם בהצלת נפש אחת כך , בהצלת רבבות אלפי ישראל על אחת כמה וכמה ! ... אם אין להשתתף בהגיוס משום חשש סכנה , הרי כל ישראל פטורים מחיוב זה , ולמה הבדלתם את בני-הישיבות לחוד ... ? הרי אין שום הבדל בין דמו של גדול בתורה לדמו של עם-הארץ גמור … וכי יש צורך לשנן שוב ושוב ההלכה הידועה והפסוקה ... ש"עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" זוהי מלחמת מצווה ... שעליה אמרו ש"הכל יוצאין , אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה ... " וכי היכן מצינו שתלמידי חכמים העוסקים בתורה פטורים מחובה זו ... ? ואף זו : כלום הצלת אחרים בלבד הוא המדובר שלפנינו ? כלום אין כל אחד ואחד מאתנו ... עומד בפני סכנת נפשות , הוא וביתו וכל אשר לו ? וכי כך היא המדה , שהעוסקים בתורה לא יהיו מחוייבים להציל את עצמם , אלא יעמדו מנגד ויטילו חובת ההצלה , הצלתם הם , על אחרים ... ? התורה מגינה על העוסקים בה ? אדרבה , היא הנותנת : ישתתפו בני התורה במערכה , וזכות התורה תגן עליהם ועל חברים ! ( עמ' ( 218-217 ? לדיון 1 האם אתם מסכימים עם העמדה החרדית , כי ביטחונו של עם ישראל תלוי בהמשך לימוד התורה ? נמקו את תשובתכם . 2 אילו מהנימוקים שמעלה הרב זוין בעד גיוסם של בחורי ישיבות תקפים גם בימינו ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר