עמוד:204

הציבור החילוני לא מקבל את התפיסה החרדית , שלפיה יש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי . הוא גם מאשים את החרדים בכך שהם נוטלים מקופת המדינה בלי לתת תמורה כלשהי , לא צבאית ולא כלכלית . אומנם , הנשים החרדיות שעובדות על מנת לאפשר לבעליהן להתמסר ללימוד תורה משלמות מסים ככל אזרח אחר , וכך גם גברים חרדים המשתלבים בשוק העבודה . עם זאת , העובדה שהסדר " תורתו אומנותו" אינו מאפשר יציאה לעבודה למי שלא מילא את חובת השירות הצבאי , יוצרת מצב שבו החברה החרדית , רובה ככולה , הופכת תלויה בהקצבות ובהטבות של המדינה . גם הציבור הדתי-לאומי מתנגד ברובו לפטור מגיוס של בחורי הישיבות . רבים בציבור זה רואים באי-גיוסם של בחורי ישיבות מצב המנוגד לא רק לעיקרון הדמוקרטי של שוויון , אלא גם להלכה היהודית , לפיה ב"מלחמת מצווה" חייבים כולם לצאת למלחמה , כולל תלמידי חכמים . אומנם גם בציבור זה קיימת תופעה של דחיית גיוס לבחורי ישיבות , אך רובם מתגייסים לצבא כעבור שנים אחדות , בין אם במסגרת הצבאית הרגילה ובין אם במסגרות ייחודיות כמו ישיבות ההסדר ( על ישיבות ההסדר ראו עמ' . ( 73-72 מגוון דעות על גיוס בחורי ישיבות 1 . 1 אבישי שטוקהמר , " מדינת ישראל ביובלה ויחסי חרדים-חילונים מנקודת מבט חרדית - הצבת אריח לבניינה של היכרות הדדית החיונית כל-כך , " אלפיים , 16 עם עובד , , 1998 עמ' 237-214 ... דווקא אם מתחשבים במצב הביטחוני יש לאשש יותר ויותר את לומדי התורה ולחזקם ולעודדם , כי בלעדי לימוד התורה בטהרתה - וברציפות - אין זכות קיום , ולא אפשרות קיום , לעם ישראל . כך , שככל שירבו תלמידי ישיבות , הממיתים עצמם באוהלה של תורה ... יפחתו הנופלים בגבולות ובכל מקום סכנה . לימוד התורה , לפי השקפת היהדות הנאמנה , היא היא אפוא , הערך הביטחוני העליון ! כך , שבמקביל לצבא הגנה לישראל - שכבודו במקומו מונח - ואף למעלה הימנו , קיים צבא התורה הנצחי ... … וכל הזוכה ללמוד תורה בישיבות , כפי שלמדוה בכל הדורות , חייל הנהו בצבא הקיום של עם ישראל , ויש לשאתו על כפיים ובוודאי שאין להכפישו ולהשמיצו ... ( עמ' ( 222 ? . 2 הרב שלמה יוסף זוין , " לשאלת הגיוס של בני הישיבות , " יחזקאל כהן , גיוס כהלכה , תנועת נאמני תורה ועבודה , ירושלים תשנ"ד עמ' 220-217 כל הכבוד וכל ההערצה למרנן ורבנן ... אבל הרשות ניתנת לשאול : ילמדונו רבותינו , זו מנין לכם ? זו מנין לכם , שבני תורה ותלמידי-חכמים פטורים מלהשתתף במלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד הצר הצורר העומד עליו לכלותו ולהשמידו , חלילה ... ? וכי לא כך שנינו שבהצלת נפש - לא נפשות , אלא אפילו נפש אחת מישראל - " אין עושים דברים הללו אלא על ידי גדולי ישראל" 1 אבישי שטוקהמר הוא רב , סופר ומוציא לאור . פרסם טור קבוע בעיתון החרדי "המודיע . " ? המכתב התפרסם בעילום שם אך הוא מיוחס לרב שלמה יוסף זוין . הרב זוין ( 1978-1888 ) היה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל , מייסד ועורך של האנציקלופדיה התלמודית . בשנת 1959 זכה בפרס ישראל על יצירתו התורנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר