עמוד:198

ניסיון נוסף להגיע לפשרה ביחס לדמותה של השבת נעשה בהצעת אמנה שגיבשו פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן . בהצעה זו הם עשו הבחנה בין ייחודה של השבת כיום מנוחה לבין הגבלות מטעמי דת על פעילות כלכלית ותרבותית ( על האמנה ראו עמ' . ( 261-260 מתוך הצעה לאמנה חברתית בנושא השבת * . 1 ברמת חוק יסוד ייקבע : השבת היא יום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל . . 2 משרדי ממשלה , מוסדות חינוך , מפעלי תעשייה , בנקים , שירותים ומוסדות מסחריים יהיו סגורים בשבת . איסור זה יחול על אזורים עירוניים כמו גם על קיבוצים , מושבים או אם הדרך . מפעלים חיוניים , בתי חולים ושירותים חיוניים יקוימו במתכונת שבת , כנהוג היום . . 3 זכותו של עובד לשבות בשבת ... לא יופלה עובד שומר שבת בקבלה למקום עבודה או בקידום בה . בעל עסק עצמאי לא יעסיק עובדים בשבת ... . 4 לא ייאסר על מסעדות ובתי בילוי לפעול בשבת , בהקפדה על מסגרות של מיקום ושל רעש מתאימים . על מספר מוגבל של חנויות מכולת קטנות , תחנות דלק ובתי מרקחת לא ייאסר לפעול בשבת . זיכיון לפעולה בשבת יכול שיינתן על בסיס תורנות , ויותנה באגרה מיוחדת ... . 5 נתיבי תחבורה יישארו פתוחים כל שעות היום וכל ימות השבוע . ביישובים או שכונות שרוב מכריע של תושביהם שומרי שבת , או במקומות אחרים שבהם חשיבות מיוחדת להגבלת תנועה לזמן מסוים , יכול שנתיבי תנועה ייסגרו למשך השבת או חלקים ממנה , לפי החלטה מוסמכת של הרשות המקומית ... נתיבי תנועה עורקיים לא ייסגרו מטעמי שמירת שבת . . 6 תתאפשר תחבורה ציבורית בשבת בצורה מופחתת ומוגבלת , על מנת לאפשר תנועה לנזקקים לה , ולשמור ככל שניתן על צביונה של השבת בפרהסיה ועל הגבלת הצורך לעבוד בה ... . 8 [ .... ] יינקטו צעדים על מנת להקל על בילוי בשבת כגון ביקור במוזיאונים , גני חיות או גנים לאומיים , או השתתפות באירועים בצורה שאין בה חילול שבת ( כגון אפשרות לרכישת כרטיסים מוקדמת . 9 . ( תיבדקנה דרכים להעברת אירועים ספורטיביים ואחרים , שנהוג לקיימם בימי שבת , ליום חול . . 10 ייעשה מאמץ מקיף להעביר את המשק כולו לשבוע עבודה בן חמישה ימים , כך שתתאפשר פעילות חברתית , משפחתית , ספורטיבית ותרבותית משותפת גם מעבר ליום השבת על אופיו המיוחד ... * רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל , הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אבי חי , שבט תשס"ג , ינואר , 2003 עמ' . 17-16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר