עמוד:197

פתיחת מרכזי קניות בשבת למרות שחוק ההסמכה החזיר לרשויות המקומיות את הסמכות החוקית להפעיל חוקי עזר הנוגעים לפתיחת עסקים מסוימים בשבת , לא ירד הנושא מסדר היום הציבורי . החוק גם לא פתר את שאלת פתיחתם של מרכזי הקניות שקמו בשנות ה90- מחוץ לערים - מצומת ביל"ו בדרום , דרך גן שמואל ושפיים ועד לצומת אלונים בצפון . יותר מחצי מיליון מ"ר של חנויות ועסקים פתוחים בשבתות , ועל כך יש להוסיף מאות עסקים בבתים פרטיים ונחלות חקלאיות הפועלים בשבת . מאחר שמדובר בהפרה מפורשת של חוק שעות עבודה ומנוחה , החליט שר העבודה והרווחה דאז אלי ישי ( ש"ס , ( להגיש בקיץ 1999 תלונה נגד בעלי העסקים . אכיפת החוק , שנעשתה באמצעות פקחים דרוזים במטרה למנוע חילול שבת נוסף , עוררה מחדש את השאלה האם השימוש ב"גוי של שבת" הוא הפתרון הראוי למדינה יהודית ודמוקרטית . צביון השבת בפומבי ( הנתונים באחוזים ) לנוכח הגידול בפעילות המסחרית בשבתות העלה חבר הכנסת נחום לנגנטל ( מפד"ל ) בינואר 2002 הצעת חוק שתאסור על מסחר ביום השבת . בדברי ההסבר נאמר , שהחוק יאפשר פתיחתם של מוסדות תרבות , כמו בתי קולנוע , וכן תתאפשר תחבורה ציבורית , אך תיאסר פתיחת מרכזי קניות ותיאסר הפעלת קווי הייצור במפעלים . על ההצעה חתמו נציגים משלוש המפלגות הגדולות : העבודה , הליכוד וש"ס , ועל אף שלא התקבלה , היא ביטאה בעיני רבים את נכונותם של דתיים וחילונים להגיע לפשרה ולנסות לעצב "שבת של כולם . " התומכים בהצעה ציינו את העובדה שמרכזי הקניות הפתוחים בשבת מהווים תחרות בלתי הוגנת בסוחרים ובבעלי עסקים קטנים בתוך הערים , והדבר מהווה פגיעה בעקרון השוויון ובחופש העיסוק . עוד טענו התומכים בהצעה , כי תרבות הקניות איננה התוכן הראוי ליום המנוחה הלאומי . המתנגדים להצעת החוק טענו , לעומת זאת , כי הקנייה בשבת היא צורך חיוני לאזרחים רבים , שכן ביום זה כל המשפחה פנויה מלימודים ומעבודה . לחיזוק טענתם הם הביאו נתונים לפיהם 48 % מהישראלים החילונים ו 32 % - מהישראלים המגדירים את עצמם מסורתיים , נוהגים לבצע קניות בשבת , וגם מי שאינם נוהגים כך תומכים במתן אפשרות למי שמעוניינים בכך . יש גם שהתנגדו עקרונית לניסיון לראות בעריכת קניות פעילות נחותה מכל פעילות אחרת הגורמת הנאה , ועצם הניסיון לקבוע אמות מידה נתפס בעיניהם כהתערבות בחופש הפרט . נימוק נוסף בעד פתיחתם של מרכזי הקניות היה שהם נמצאים מחוץ לערים , ולכן אין בכך פגיעה ברגשות הציבור היהודי הדתי , שכן הוא איננו רואה את חילול השבת לנגד עיניו . הנתונים מתוך יהודים ישראלים : דיוקןאמונות , שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל , 2000 המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , פברואר , 2002 נספח א , כרטיס , 1 המדגם הארצי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר