עמוד:196

בג"צ קיבל את טענת העותרים , כי הפרשנות המצמצמת היא הראויה , ולכן אין כל שינוי במצב המשפטי בעיר בעקבות חקיקת חוק ההסמכה . לפי פרשנות זו , אירוע תרבותי , שחוק עזר עירוני בנתניה מאפשר לקיימו בשבת , כולל גם אירוע העוסק בספרות , באמנות , במוסיקה ובמחול וגם בתיאטרון ובקולנוע . מן המשפט על סגירת בתי קולנוע בשבת . 1 ת"פ , ירושלים , , 3471 / 87 מדינת ישראל נגד אמציה קפלן ואח , ' פ"מ ( פסקים מחוזיים , ( תשמ"ח , ( 2 ) עמ' 265 העותרים הואשמו בכך שהפעילו בליל שבת בתי-קולנוע בירושלים ובכך עברו על חוק העזר העירוני . בתגובה הם טענו , כי האיסור המופיע בחוק העזר חוקק ללא סמכות , שכן לעירייה יש סמכות להתקין רק חוקי עזר שיבטיחו את הסדר הציבורי , או את רווחת התושבים , אך לא להסדיר בחקיקה נושאים בעלי משמעות דתית . השופטת אילה פרוקצ'יה קיבלה את טענתם , כי " ההסדר בחוק העזר של ירושלים , האוסר על פתיחת בתי עינוגים בשבת , אינו יכול לעמוד מן הבחינה המשפטית ויש לראותו כבטל מעיקרא " . ( עמ' ( 271 השופטת הסבירה , כי " אין מחלוקת אמיתית בציבור לגבי הסדרי השבת ככל שהם מכוונים לשרת מטרות חברתיות , דהיינו הועדת יום מנוחה שבועי , ואין חולק כי טבעי במדינה יהודית כי יום המנוחה יחול בשבת ... המחלוקת נטושה באשר לתכניה של השבת בחיי הפרט והציבור , והשאלה היא : האם ראוי שהמחוקק יתערב ויגביל את חירותו של האדם בדרך של הטלת איסורים שונים על פעילויות מסוימות בשבת , במטרה לשמר את קדושת היום הזה ולמנוע חילול שבת בהתאם לתפיסת ההלכה " . ( עמ' ( 276 לדעת השופטת , התערבות כזו צריכה להיעשות אך ורק בחקיקה ראשית , אם כי חקיקה משנית אינה נפסלת , ובלבד שביסודה מטרה עיקרית המצויה בתחום סמכותו של מחוקק משנה . על סמך עקרונות אלה הגיעה השופטת למסקנה , כי איסור פתיחת בתי עינוגים בשבת פסול , הן מטעמים של חריגה מסמכות והן מטעמים של אי-סבירות . לדבריה ... " ההגדרה הצרה של סוגי העסקים החייבים בסגירה [ על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ... [ מחייבת ... שלא להרחיבה על פני אותם עסקים המספקים שירותי בידור ובילוי לציבור ביום החופש השבועי . האיסור בחוק העזר על פתיחת בתי עינוגים ביום המנוחה ... נוגד דבר חקיקה ראשית , ועל כן בטל " . ( עמ' ( 282 בנוסף לכך , קבעה השופטת כי " יש בהוראה זו משום התערבות שלא לצורך בזכויות האזרח ופגיעה מהותית בזכויות יסוד של האוכלוסייה החילונית , מבלי שניתן משקל ראוי לאינטרסים השונים של חלקי הציבור השונים ולצורך לאזן ביניהם כראוי ... ההסדר הקיים פוגע באורח בלתי סביר באיכות חייו ובתכני חייו של הציבור החילוני בעיר . בעוד שהפעלת בתי עינוגים בשבת אינה פוגעת בתחום הפרט של האדם הדתי , אף כי היא פוגעת ברגשותיו הדתיים , הרי האיסור להפעילם כופה על האדם החילוני הימנעות מיציקת תכנים שונים ליום המנוחה שהוא רוצה בהם " . ( עמ' ( 284

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר