עמוד:194

לפי ברק , יש להבחין בין הפגיעה בזכויות התושבים החילונים המתגוררים בשכונה שכביש בר-אילן חוצה אותה ( להלן , הקבוצה הראשונה ) לבין הפגיעה בחופש התנועה של תושבי ירושלים ככלל ( להלן , הקבוצה השנייה . ( לדעתו , סגירת הכביש לתנועה תפגע בקבוצה הראשונה מעבר לרמת הסיבולת הראויה , בעוד שהקבוצה השנייה רק תידרש להאריך את נסיעתה כתוצאה מסגירת הכביש . המסקנה של ברק מניתוח דברים זה היא " כי השמירה על רגשות הדת ועל אורח החיים הדתי היא תכלית ראויה מבחינת תוכנה . " עם זאת , " הפגיעה העיקרית באורח החיים הדתי היא בשעות התפילה . סגירתו של רחוב בראילן מעבר לשעות אלה תפגע בחופש התנועה מעבר למידה הדרושה " . ( עמ' ( 66-65 השופט תאודור אור היה בדעת הרוב , אך הוא סבר שפגיעה ברגשות איננה יכולה לגבור על חירות יסודית כמו חופש תנועה . הוא הדגיש את הצורך בהדדיות בעקרון הסובלנות : " עם כל ההתחשבות ברגשות הדתיים של האוכלוסייה החרדית הגרה בסמוך לרחוב בר אילן , התחשבות כזו אינה האינטרס היחיד הראוי להישקל , ונדרשת פשרה . נדרשות גם הבנה וסובלנות מצד האוכלוסייה החרדית לצרכיו של חלק אחר של האוכלוסייה , זה אשר אינו שומר שבת , והנסיעה ברחוב ראשי כרחוב בר-אילן דרושה וחיונית לו " . ( עמ' ( 100 השופט צבי טל , שהוא אדם דתי , היה בדעת מיעוט . הוא סבר , ש " מול ' חופש התנועה , ' שהיא זכות יסוד חשובה , עומדת ' שבת קדש , ' שהיא חובתו וזכותו הכמעט אבסולוטית של עם ישראל . ... אבל לאמיתו של דבר אין כאן התמודדות כלל בין ' חופש התנועה' לבין השבת . אין איש ... מבקש לשלול או לבטל חופש זה מן העותרים , ומכל אדם . ההתמודדות היא בין פגיעה קלה ביותר בחופש התנועה , אי-נוחות קלה , ובין פגיעה אנושה ברגשותיהם ובאורח חייהם של הציבור המקומי " . ( עמ' ( 182 השופט טל חלק על העמדה של הנשיא ברק , המעניקה עדיפות לזכויות האדם על פגיעה ברגשות אדם או ציבור , והציע לסגור את רחוב בר אילן לתנועה במשך השבת כולה . לטענתו , בעיית התושבים החילונים המתגוררים באזור היא בעייתם של מקרים בודדים , שניתן לפתור אותם באופן אישי . ? לדיון 1 השופט מישאל חשין סבר , כי " שיקולים דתיים יכולים לבוא בשולי שיקול הדעת , אך לא במרכזו " . מה היה , לדעתכם , מקומם של השיקולים הדתיים בפרשת כביש בר-אילן ? 2 לפניכם כמה נושאים ששאלת הפגיעה ברגשות דתיים עולה בהם לדיון : תנועת מכוניות בשבת , ייבוא בשר לא כשר , פרסום תמונות עירום בשלטי חוצות , קיום משחק כדורגל בשבת . באילו מן הנושאים קיימת לדעתכם פגיעה ברגשות דתיים ? האם לדעתכם ניתן להצדיק פגיעה זו ? נמקו את תשובתכם על-פי פרופ' דני סטטמן ועל-פי פרופ' אסא כשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר