עמוד:193

מן המשפט על סגירת רחוב בר-אילן בג"צ , 5016 / 96 ליאור חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח , ' פ"ד נ"א , ( 4 ) עמ' 1 העתירה הוגשה לאחר ששר התחבורה הורה לסגור את רחוב בר-אילן לתנועה בשבתות ובחגים בזמן התפילה . התושבים החילונים המתגוררים באזור חברו לנציגי הציבור החילוני בעיר בטענה , כי הוראה זו פוגעת בזכותם לחופש תנועה . מנגד , עתרה האגודה לשמירת זכויות הציבור הדתי והחרדי בדרישה לסגור את הכביש , לא רק בזמני התפילות , אלא לאורך כל שעות יום השבת , בנימוק שכל האוכלוסייה המתגוררת באזור היא דתית . ברוב של שישה שופטים נגד אחד פסקו השופטים , כי החלטת שר התחבורה על סגירה חלקית של הרחוב בשעות התפילה מאזנת כראוי בין הזכות לחופש תנועה לבין רגשות הדת ואורח החיים הדתי של התושבים החרדים המתגוררים בסמוך . עם זאת , סברו השופטים כי החלטת שר התחבורה לא הביאה בחשבון את בעייתה של האוכלוסייה החילונית המתגוררת בשכונות החרדיות , ולכן יש לבטלה ולבקש ממנו שבהחלטתו החדשה יביא בחשבון גם את האינטרסים שלהם ושל אורחיהם . בנימוקים לפסק הדין הסביר הנשיא אהרון ברק , שהצו של שר התחבורה פגע בחופש התנועה של החילונים , שהוא חופש המעוגן בחוקי היסוד , אבל פגיעה זו הולמת את ערכיה של מדינת ישראל שהם " ערכיה ' כמדינה יהודית ודמוקרטית ... ' דומה שאין מחלוקת , כי התחשבות ברגשות דתיים ובאורח חיים דתי הולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית . מדינה יהודית רגישה לרגשות הדת של כל אחד מבניה . בוודאי כך , אם רגשות אלה קשורים ... לשבת עצמה . אכן , שמירת השבת היא ערך מרכזי ביהדות ... טול מהיהדות את השבת ונטלת ממנה את נשמתה ... [ אך ] האם התחשבות ברגשות דת ובאורח חיים דתי כשיקול להגבלת זכות אדם הולמת ערכים דמוקרטיים ? התשובה לשאלה זו סבוכה היא ... ... מחד גיסא , טבעי הוא למשטר דמוקרטי , להתחשב ברגשות האדם ... בכך יש ביטוי לעקרון הסובלנות , שהוא ערך בסיסי בכל תפיסה דמוקרטית . הוא חיוני לדמוקרטיה המבוססת על פלורליזם ... מאידך גיסא , משטר דמוקרטי מעמיד בראש סולם ערכיו את זכויות האדם . דמוקרטיה אינה רק דמוקרטיה פורמאלית ... דמוקרטיה היא גם דמוקרטיה מהותית ... שבה הרוב אינו רשאי לפגוע בזכויות אדם ... הצורך להגן ולשמור על זכויות האדם - על-פי הדמוקרטיה ( המהותית ) - ייתקל בקושי ניכר , אם ניתן יהיה בכל מקרה לפגוע בזכויות אדם על-מנת להתחשב ברגשות האדם , אשר זכויות האדם פוגעות בו ... הגנה מקיפה על הרגשות ועל הנפש סופה פגיעה קשה מנשוא בזכויות האדם " ... ( עמ' ( 46-43 הפתרון שהציע ברק לקונפליקט היה " להכיר בקיומה של ' רמת סיבולת' של פגיעה ברגשות ... אשר כל אחד מבני החברה הדמוקרטית נוטל על עצמו כחלק מההסכמה החברתית המונחת ביסוד המשטר הדמוקרטי . רק כאשר הפגיעה ברגשות עולה על ' רמת סיבולת' זו , ניתן להצדיק , בחברה דמוקרטית , הגבלתן של זכויות אדם " . ( עמ' ( 47

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר