עמוד:190

השאלה הראשונה העולה על הפרק היא , האם ההסדרים הרצויים בתחום הזכויות הבסיסיות של האזרחים נותנים מקום לשיקולים של הגנה מפני " פגיעה ברגשות דתיים ... " ברור , כי ההגינות , העומדת בלבם של עקרונות הצדק , אינה מאפשרת לתת מקום לשיקולים מיוחדים של הגנה מפני " פגיעה ברגשות דתיים" דווקא . בתחום הזכויות הבסיסיות של האזרחים לא יכול להיות הבדל בין מה שנעוץ בהשקפת-עולם אחת לבין מה שנעוץ בהשקפת-עולם אחרת ... בין רגשות של מעין כאב נפשי על רקע דתי לבין רגשות של מעין כאב נפשי על רקע צמחוני או אחר . הווה אומר , יש מקום לשיקולים של הגנה מפני " פגיעה ברגשות דתיים" אך ורק אם יש מקום לשיקולים של הגנה מפני " פגיעה ברגשות" על רקע השקפה , טעם או אורח-חיים כלשהם .... ( עמ' ( 119-118 ... יש הצדקה מוסרית להטיל הגבלה על זכותו של אזרח לפעול כרצונו , בנימוקים של הגנה על זולתו מפני הרגשה רעה , רק אם הגבלה כזו עומדת בשלוש דרישות : ( א ) ההגנה על אדם מפני הרגשה רעה היא הגנה על חירותו בתחום בסיסי של חייו ; ( ב ) ההגבלה היא ממין ההכרח , לשם הגנה זו : אין מנוס ממנה או משכמותה ; ( ג ) ההגבלה היא שוויונית ... ... מן הראוי לדרוש מהגבלה זו שתעמוד גם בדרישה נוספת : ( ד ) ההגבלה אינה מוציאה את שכרה בהפסדה , כלומר , הפגיעה שהיא מונעת מן הזכות האחת , עליה היא מגינה , ראויה להיחשב חמורה יותר מן הפגיעה שהיא מסיבה לזכות האחרת , אותה היא מגבילה " .... ( עמ' ( 121-120 נקל לעמוד בדרישות הללו , כאשר המגבלה המונעת היא אפקטיבית ומרוסנת , מצד אחד , ואינה יוצרת פגיעה של ממש , מצד שני , ובלבד שתהיה נגזרת מעיקרון כללי שוויוני להטלת מגבלות כאלה . לפיכך [ הגבלת תנועה תהיה מוצדקת ... , [ רק אם לא זו בלבד שהמגבלה המונעת תעלים ממתפללי בית הכנסת , במהלך תפילות השבת שלהם , פעולות שהם רואים בהן , לפי השקפתם , משום " חילול שבת ... " ולא זו בלבד שהמגבלה המונעת תהיה מרוסנת ותחול רק בקטע של הרחוב הסמוך ורק בשעות מסוימות ; ולא זו בלבד שהמגבלה המונעת לא תגרום לאיש " נזק משמעותי ... " אלא שיתקיים במגבלה מונעת זו עיקרון השוויוניות . ( עמ' ( 123 תנועת כלי רכב בשבת העובדה שההסדרים בתחום התחבורה הציבורית התבססו על הסטאטוס קוו שהיה קיים ערב הקמת המדינה ועל הסכמים מקומיים , יצרה מצב שבו תנועת אוטובוסים נאסרה באופן כללי , אך הותרה בערים חיפה ואילת . לעומת זאת , הפעלת מוניות הותרה בכל הערים . בשכונות דתיות מובהקות נאסרה כליל תנועה של כלי רכב , גם של רכבים פרטיים . מצב מורכב זה הזמין ניסיונות חוזרים ונשנים משני הצדדים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר