עמוד:189

מתוך חוק העונשין , התשל"ז * 1977- . 173 העושה אחת מאלה , דינו - מאסר שנה אחת : ( 1 ) מפרסם דבר דפוס , כתב יד , תמונה או דמות שיש בהם לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים ; ( 2 ) מביע במקום ציבורי ובתחום שמיעתו של פלוני מילה או קול שיש בהם כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתו או ברגשותיו הדתיים . מגוון דעות אימתי קיימת פגיעה ברגשות דתיים ? . 1 דני סטטמן , " פגיעה ברגשות דתיים , " רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית , מנחם מאוטנר , אבי שגיא , רונן שמיר ( עורכים , ( תל-אביב , , 1998 הוצאת רמות , עמ' 188-133 הציפייה שאתחשב ברגשות הזולת מתחזקת ככל שמדובר ברגשות שהזולת חסר-אונים למנוע את התעוררותם . לעומת זאת , ככל שניתן לייחס לזולת אחריות לרגשות אלה , כן נחלשת הדרישה הנורמטיבית שאביא אותם בחשבון בשיקולי המעשיים . תנאי זה מבוסס על ההנחה שיש לבני-אדם שליטה ברגשותיהם , והשאלה אם ייפגעו , וממה ייפגעו , תלויה לא רק בגורמים אובייקטיביים , אלא גם בהם … ... אם הנפגע צופה מרצונו הטוב בסרט השם את דתו ללעג ולקלס , האחריות לרגשות הקשים שהסרט מעורר בו מוטלת עליו , ולכן לא נגביל את מקריני הסרט . לעומת זאת , אם תמונות עירום של דוגמניות נתלות בצידי הכבישים , באוטובוסים , בתחנות-רכבת ובשדות-תעופה , הקהל העובר במקומות אלה הינו שבוי , ומבחינה זו פחות אחראי לפגיעה שעלולה להיגרם לו . ( עמ' ( 153-152 . 2 אסא כשר , " פגיעה ברגשות וטובת הכלל במדינה יהודית ודמוקרטית , " רוח איש , הוצאת עם עובד ו"עמותת יהורז , " תל-אביב , , 2000 עמ' 132-114 ... פגיעה ברגשות הדתיים של אדם היא הסבת הרגשה רעה , מעין כאב נפשי , על רקע דתי . אדם דתי יכול להחזיק בדעה , כי ההלכה מחייבת את כל היהודים , ולא רק את הדתיים שביניהם , מבלי שתתעורר בו הרגשה רעה למראה יהודים שאינם נוהגים בהתאם להלכה . עם זאת , אין זה מן הנמנע שיהיה אדם דתי , שמראה יהודי האוכל בשר בלתי כשר יסב לו הרגשה רעה . ואף אין זה מן הנמנע שיהיה אדם דתי שיחוש מעין כאב נפשי , שעה שישווה בנפשו את הטענה העובדתית כי ישנם יהודים האוכלים בשר בלתי כשר , ביודעו כי היא אמיתית . אינני יודע עד כמה רווחת הנטייה לחוש מעין כאב נפשי כזה , אולם אינני רואה טעם לכפור בקיומה .... * ספר החוקים , תשל"ז , עמ' . 255

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר