עמוד:188

מאבקים ציבוריים בנושא השבת סוגיית העבודה בשבת היא רק אחד ממוקדי המאבק על דמותה של השבת במדינת ישראל . המאבק מתנהל בכנסת ומחוצה לה , בבתי המשפט ובהפגנות רחוב , והוא מהווה חלק ממחלוקת רחבה יותר על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית * . מאבק זה משקף התנגשות בין ערכים דתיים לשיקולים כלכליים ובין פגיעה ברגשות דתיים לבין פגיעה בזכויות הפרט . לעתים נפגעות זכותו של האדם הדתי לשוויון בתעסוקה , ולעתים , זכותו של האדם החילוני לחופש תנועה . אחת הטענות שבשמן מבקשים המתפללים לסגור כביש לתנועה בשבת היא שתנועת המכוניות פוגעת ברגשותיהם . פגיעה ברגשות דתיים אסורה לפי חוק העונשין , 1 והעושה זאת דינו מאסר . לדעת דני סטטמן , השימוש במושג " פגיעה ברגשות דתיים" בהקשר של פגיעה בחופש הדת איננו מקרי , אלא תוצאה של העידן המודרני , שאינו מאפשר הסכמה על ערכים מקודשים . וכך , במקום להתלונן על פגיעה בערכים דתיים , התלונה היא על פגיעה ברגשות דתיים . * להרחבה עיינו במאמרו של אביעד הכהן , " מדינת ישראל , כאן מקום קדוש - " ! עיצוב 'רשות רבים יהודית' במדינת ישראל , " שני עברי הגשר - דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל , מרדכי בר-און , צבי צמרת ( עורכים , ( הוצאת יד יצחק בן-צבי , ירושלים , תשס"ב , . 172-144 ? לדיון 1 הביאו דוגמאות למקומות עבודה שלגביהם תקף סעיף 9 ד בחוק שעות עבודה ומנוחה ( תיקון מס' ( 5 התשמ"א1981- ( ראו עמ' . ( 185 2 אילו חוקים הפרה חברת לאם ריסרץ' בסרבה לקבל את העובד ? מה לדעתכם יכולה החברה לטעון להגנתה ? האם לדעתכם פסק הדין היה שונה ל ? היה מדובר בעובד שאינו מקיים מצוות ? 3 אדם שומר שבת התקבל לעבודה בלי שנאמר לו כי היא מחייבת עבודה בשבת . האם ניתן על-פי החוק לחייבו לעבוד בשבת ? נמקו את תשובתכם . 4 בעת הדיון על חוק שעות עבודה ומנוחה הועלתה הצעה , שכל עובד יוכל לבחור לעצמו את יום המנוחה הרצוי לו . האם אתם מסכימים עם הצעה זו ? כיצד היא תשפיע על דמותה של השבת ? נמקו את עמדתכם . 5 האם הסתייעות ב"גוי של שבת" היא , לדעתכם , פתרון ראוי לסוגיית העבודה בשבת ? נמקו את עמדתכם . 1 דני סטטמן הוא פרופסור במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה . שכחתי לספר לך בוס , אבל בחרתי ביום שלישי כיום המנוחה שלי ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר