עמוד:179

אחד הביטויים המובהקים של " הפוליטיקה של ההסדרה" בנושא של דת ומדינה , הייתה ההחלטה שלא לשנות את הסטאטוס קוו - כלומר , לשמר את המצב הקיים , ולהמשיך באותם ההסדרים שהיו נהוגים בתקופה שקדמה להקמת המדינה . הכוונה הייתה בעיקר להסדרים בתחום שמירת כשרות ושבת במוסדות ציבוריים , שמירת הדין הדתי בענייני נישואין וגירושין , והבטחת אוטונומיה לחינוך הדתי . הסדרים אלה מפורטים במכתב ששלחו שלושה מחברי הנהלת הסוכנות היהודית ביוני 1947 להנהלת "אגודת ישראל * " . ירושלים , א' תמוז תש"ז 19 . 6 . 1947 לכבוד הסתדרות אגודת ישראל העולמית , רח' בן יהודה , בנין סנסור , ת . ד . , 326 ירושלים א . נ . הנהלת הסוכנות שמעה מפי היו"ר שלה על מבוקשכם בדבר הבטחת עניני האישות , השבת , החינוך והכשרות במדינה היהודית לכשתקום בימינו . כפי שמסר לכם היו"ר של ההנהלה אין הנהלת הסוכנות , או שום גוף אחר בארץ מוסמכים לקבוע מראש את חוקת המדינה היהודית לכשתיווסד . הקמת המדינה זקוקה לאישור האו"ם , וזה לא יתכן אם לא יובטח חופש המצפון במדינה לכל אזרחיה ולא יהיה ברור שאין הכוונה להקמת מדינה תיאוקרטית . במדינה היהודית יהיו גם אזרחים לא יהודים ... וברור שמן ההכרח יהיה להבטיח למפרע שויון-זכויות מלא לכל האזרחים והעדר כפיה או אפליה בעניני דת או בענינים אחרים ... יחד עם זאת מעריכה ההנהלה את תביעותיכם ... והיא מתייחסת בהבנה גמורה לתביעותיכם , שהנהלת הסוכנות תודיע לכם מהי עמדתה היא בשאלות שהצגתם , ומה היא מוכנה לעשות , במידה שהשפעתה והכרעתה מגעת , למען מלא את מבוקשכם בשאלות הנזכרות ... א . שבת . ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת , כמובן מתוך מתן רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום החג השבועי שלהם . ב . כשרות . יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למען הבטיח , שבכל מטבח ממלכתי המכוון ליהודים יהיה מאכל כשר . ג . אישות . כל חברי ההנהלה מעריכים את רצינות הבעיה וקשייה הגדולים , ומצד כל הגופים שהנהלת הסוכנות מייצגת , ייעשה כל מה שאפשר למען ס ? ק בנידון זה את הצורך העמוק של שלומי הדת , למנוע חלילה חלוקת בית ישראל לשנים . ד . חנוך . תובטח אבטונומיה מלאה של כל זרם בחנוך ( אגב , משטר זה קיים בהסתדרות הציונית ובכנסת ישראל גם עכשיו ) ולא תהיה שום פגיעה מצד השלטון בהכרה הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק מישראל . המדינה , כמובן , תקבע את המינימום של לימודי חובה ... אבל תיתן חופש מלא לכל זרם לנהל את החנוך לפי הכרתו ותתרחק מכל פגיעה במצפון הדתי . בכבוד רב בשם הנהלת הסוכנות היהודית ד . בן-גוריון הרב י . ל . פישמן י . גרינבוים * מתוך : משטר מדינת ישראל - ספר מקורות , חלק ב , ' בעריכת יצחק גל-נור , דן אבנון ומירי ביטון , תשמ"ד , האוניברסיטה העברית בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר